Opłata gminna za wywóz odpadów komunalnych nie podlega VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 10-05-2013 r.

Od 1 lipca 2013 r. gminy przejmują na siebie obowiązek wywozu odpadów komunalnych z prywatnych posesji mieszkańców. Gmina w zakresie osiąganych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie jest podatnikiem VAT. Oznacza to, że w stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uwzględnia się VAT.

Należy pamiętać, że gmina spełnia przesłanki do uznania ją za podatnika VAT. Jako jednostka samorządu terytorialnego jest wyposażona w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Analizując natomiast nałożone na nią obowiązki w zakresie wywozu odpadów pod kątem VAT, należy wziąć pod uwagę cechy charakterystyczne opłaty za te czynności, a mianowicie:

 
 • Przymusowy charakter opłaty zarówno w stosunku do gminy, jako organu egzekwującego tę opłatę jak i do właścicieli nieruchomości płacących te należności.
 • Brak możliwości wyboru przez mieszkańców podmiotu, który będzie odbierał odpady i na rzecz, którego opłata będzie uiszczana.
 • Wysokość opłaty ustalana jest przez uchwałę rady gminy.
 • Wysokość opłaty dla właścicieli nieruchomości wynikać będzie ze złożonej deklaracji.
 • Opłata będzie dochodem gminy przeznaczany na działania wykonywane w interesie publicznym.
 • Gmina pobierając tą opłatę będzie miała uprawnienia organu podatkowego.

Wymienione cechy jednoznacznie wskazują, że mamy w tej sytuacji do czynienia z daniną publiczną, którą gmina jest obowiązana pobierać w ramach realizowanych zadań nałożonych na nią odrębnymi przepisami. Strony tej czynności (gmina i właściciele nieruchomości) nie stoją na równorzędnych pozycjach.

Można powiedzieć, że to gmina narzuca warunki gospodarowania odpadami na swoim obszarze, czyli występuje w roli nadrzędnej, a opłaty te nie są pobierane na podstawie czynności cywilnoprawnych. Zatem gmina realizując nałożone na nią ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zadania, występuje, jako organ władzy publicznej. Dlatego też z tytułu wykonywania tych czynności nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie, bowiem z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika tego podatku organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji, których zostały one powołane (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych).

Halina Skiba, główna księgowa jednostki budżetowej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31369 )
Array ( [docId] => 31369 )

Array ( [docId] => 31369 )