Otrzymanie zapłaty a obowiązek podatkowy VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 05-02-2014 r.

Jeżeli przed dostawą lub wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania płatności.  

Początek roku to okres, w którym podatnicy muszą przyzwyczaić się do niektórych zmian w znowelizowanej ustawie o VAT. Zmieniła się część przepisów dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego.

 

Otrzymanie całości lub części zapłaty wciąż jest zdarzeniem kreującym obowiązek podatkowy w odniesieniu do:

  • Wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu.

  • Przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie.

  • Dostaw towarów w trybie egzekucyjnym, wskazanych w art. 18 ustawy o VAT.

  • Świadczenia – na podstawie odrębnych przepisów – na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym (z wyjątkiem czynności, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług).

  • Wykonywania usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37–41 ustawy o VAT.

Nieznacznej zmianie uległy przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wydania towarów przez komitenta. Obecnie obowiązek ten, zgodnie z art. 19 ust. 16a ustawy o VAT, powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów wykonanej przez komisanta. Nowelizacja usunęła natomiast z tego przepisu ograniczenie czasowe, które powodowało, że obowiązek podatkowy najpóźniej mógł powstać 30. dnia od dostawy wykonanej przez komisanta.

Wprowadzenie szczególnej zasady dla usług zwolnionych z VAT ma na celu uproszczenie obrotu. W odniesieniu do opodatkowania odsetek od kredytów i pożyczek uznaje się zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie, kiedy odsetki te są zapłacone lub wymagalne (w zależności, który z tych dwóch momentów następuje wcześniej).

Jan Kolski, prawnik, specjalista z zakresu VAT


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33781 )
Array ( [docId] => 33781 )

Array ( [docId] => 33781 )