Pełne odliczenie VAT od zakupu samochodu w celu odsprzedaży

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 11-02-2013 r.

Podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu samochodu w celu dalszej odsprzedaży. Istotny jest jednak przedmiot prowadzonej działalności.

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej na fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków. Ograniczenie nie ma zastosowania m.in. w przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów na podstawie umowy najmu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Jeśli chodzi o wydatki na paliwo do samochodu osobowego zasadą jest brak możliwości odliczenia VAT. Również w tym zakresie obowiązuje powyższy wyjątek.

Dokonując zakupu samochodu w celu jego dalszej odsprzedaży można skorzystać z pełnego odliczenia VAT z faktury dokumentującej jego zakup, pod warunkiem że przedmiotem działalności spółki jest:

  • odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
  • oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652),
  • art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) - ustawa o VAT,

Autor: Sebastian Woźniak
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31321 )
Array ( [docId] => 31321 )

Array ( [docId] => 31321 )