Zagraniczne faktury za paliwo a podatek VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-09-2012 r.

Przedsiębiorcy wyjeżdżający za granicę w podróże służbowe samochodami dokonują zakupu paliwa. Na fakturach tych zawarty jest zagraniczny podatek VAT. Powstaje pytanie czy faktury należy zaliczyć do kosztów w kwocie brutto czy netto?

Podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie przysługuje mu obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, pod warunkiem jednak że naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przepis ten ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których zgodnie z art. 88 ustawy o VAT, podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT.

W konsekwencji w sytuacji do kosztów należy zaliczyć fakturę za paliwo nabyte za granicą w kwocie brutto.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 18.01.2011 r., nr ILPB3/423-853/10-3/GC, w którym możemy przeczytać:

„(…) Z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ponosi wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów osobowych na terenie Unii Europejskiej głównie w Niemczech. Zakupu dokonują pracownicy, będący w podróży służbowej. Zakup udokumentowany jest fakturą. Wnioskodawca zalicza przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodów w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT). Jak wskazuje Wnioskodawca, kwota podatku VAT nie podlega odliczeniu, w związku z czym, uznaje ją za koszt uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe uregulowania i przedstawiony stan faktyczny, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku VAT, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tired drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31239 )
Array ( [docId] => 31239 )