Sporne odliczenie VAT od paliwa do samochodów demonstracyjnych

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 04-12-2012 r.

Sporna jest kwestia, czy odliczenie VAT dotyczy samochodów stanowiących towary handlowe, które tymczasowo użytkowane są jako samochody demonstracyjne.

Zakupy paliwa do samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych nie uprawniają, co do zasady, do odliczania VAT. Przyjmuje się jednak, nie dotyczy to, między innymi, przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych samochodów.

Zdaniem organów podatkowych nie odliczymy VAT od paliwa

Jak czytamy w interpretacjach sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu samochodami, nie jest wystarczającą przesłanką, pozwalającą na odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów i pojazdów demonstracyjnych. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest równoczesne przeznaczenie danego, konkretnego samochodu do odprzedaży.

Potwierdzają to interpretacje:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 sierpnia 2011 r. - sygn. IPPP1-443-814/11-2/BS,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 października 2011 r. - sygn. ILPP1/443-101/11-5/BD,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 marca 2012 r. - sygn. IBPP2/443-1307/11/WN).

Odmienne stanowisko WSA o odliczeniu VAT

Wśród sądów administracyjnych dominuje jednak pogląd, że samochody wykorzystywane przez podatnika do jazd testowych (demonstracyjnych) oraz jako pojazdy zastępcze nie tracą charakteru towarów handlowych, których zasadniczym przeznaczeniem jest dalsze zbycie.

Można obniżyć podatek należny o pełną kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodów osobowych, które są wykorzystywane do jazd testowych/demonstracyjnych, a także wypożyczane klientom serwisu na czas obsługi ich samochodu. W odniesieniu do tych samochodów podatnikowi przysługuje również prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 5 kwietnia 2012 r. (sygn. I SA/Ol 108/12).

jako przykład wskazać można także:

  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 marca 2009 r. (sygn. III SA/Wa 3354/08),
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 września 2011 r. (sygn. III SA/Gl 26/11),
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 stycznia 2012 r. (sygn. I SA/Po 783/11),
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 24 kwietnia 2012 r. (sygn. I SA/Wr 243/12).

Podstawa prawna:

  • art. 120 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
  • art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a oraz art. 4 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652 ze zm.).

Autor: Tomasz Krywan

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31289 )
Array ( [docId] => 31289 )

Array ( [docId] => 31289 )