Podatnicy sprzedający towary wrażliwe nie rozliczą się kwartalnie

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 13-05-2013 r.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje ograniczenie od 1 października 2013 roku możliwości kwartalnego rozliczania VAT przez podatników sprzedających towary wrażliwe. Projektowane zmiany mają w założeniu ograniczyć wyłudzanie VAT.

Jedną z ważniejszych wprowadzanych zmian jest ograniczenie możliwości kwartalnego rozliczania VAT przez podatników handlujących towarami wrażliwymi (składania deklaracji VAT-7K/VAT-7D). Zmiana ta wymusi stosowanie przez nich miesięcznych okresów rozliczeniowych. Nie dotyczy to jednak bezwzględnie wszystkich podatników. Miesięczne rozliczanie VAT nie będzie obowiązkowe dla podatników:

  • u których łączna wartość netto dostaw towarów wrażliwych w żadnym miesiącu danego kwartału oraz ostatnich czterech kwartałów nie przekroczyła 100.000 zł.
  • tankujących paliwa wyłącznie na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów.
  • dostarczających gaz przewodowy przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Projekt przewiduje również dodanie przepisu, który będzie określał skutki przekroczenia przez podatników dostarczających towary wrażliwe limitu 100.000 zł. Będą one zależały od miesiąca kwartału, w którym limit ten zostanie przekroczony.

I tak, jeżeli przekroczenie limitu 100.000 zł nastąpi:

  • w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, podatnik straci możliwość rozliczania kwartalnego od pierwszego miesiąca tego kwartału. Jeśli jednak przekroczenie limitu nastąpi w drugim miesiącu, to podatnik będzie musiał złożyć deklarację VAT-7 za pierwszy miesiąc kwartału do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału (a więc w tym samym terminie, co deklaracja VAT-7 za drugi miesiąc kwartału). W tym samym terminie trzeba będzie wpłacić VAT należny wynikający z tej deklaracji.
  • w trzecim miesiącu kwartału, wówczas podatnik straci możliwość rozliczania kwartalnego od pierwszego miesiąca kolejnego kwartału.

 

Przykład:

Podatnik rozlicza się kwartalnie (składa deklaracje VAT-7K). Od 1 października 2013 r. zamierza rozpocząć handel wyrobami stalowymi (wymienionymi w projektowanym załączniku nr 13 do ustawy o VAT). Jeżeli jego sprzedaż przekroczy 100.000 zł w:

  • październiku 2013 r. – zobowiązany będzie do złożenia deklaracji VAT-7 za październik 2013 r. w terminie do 25 listopada 2013 r. oraz do składania kolejnych deklaracji VAT-7 w standardowych terminach.
  • listopadzie 2013 r. – będzie musiał złożyć deklarację VAT-7 za październik 2013 r. oraz deklarację VAT-7 za listopad 2013 r. w terminie 27 grudnia 2013 r. będzie też musiał składać kolejne deklaracje VAT-7 w standardowych terminach,
  • grudniu 2013 r. - będzie mógł złożyć deklarację VAT-7K za IV kwartał 2013 r.. Następnie (począwszy od deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. składanej w terminie 25 lutego 2013 r.) będzie musiał składać deklaracje VAT-7 w standardowych terminach.

Omówione przepisy będą miały zastosowanie do rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy czwartego kwartału 2013 r., przy czym warunek, który odnosi się do czterech poprzedzających kwartałów będzie dotyczył kwartałów liczonych od kwartału, w którym projektowana ustawa wejdzie w życie.

Jeśli, więc nowelizacja wejdzie w życie w przewidywanym terminie 1 października 2013 r., to będzie to IV kwartał 2013 r. Oznaczać to będzie, że dla możliwości rozliczania się za okresy kwartalne w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. nie będzie miała znaczenia wysokość dostaw towarów wrażliwych w tym czasie.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31374 )
Array ( [docId] => 31374 )

Array ( [docId] => 31374 )