Pojedynczy budynek nie zawszę jest ZCP

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 22-10-2013 r.

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (ZCP) jest zespół składników majątkowych wzajemnie powiązanych, służących do realizacji działalności gospodarczej. Jej zbycie nie podlega opodatkowaniu VAT. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest jedna nieruchomość zabudowana jednym budynkiem, to nie ma ona charakteru zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będący czynnym podatnikiem VAT posiada nieruchomość, na której wybudowany został magazyn. Podatnik zamierza przekazać tę nieruchomość synowi w formie darowizny. Syn jest podatnikiem VAT, a otrzymana nieruchomość będzie wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej, jako siedziba i jako magazyn transportowo-spedycyjny (tzw. baza transportowa). Nieruchomość stanowi wyodrębnioną organizacyjne i funkcjonalną całość, gdyż była dotychczas wynajmowana. Stanowi ona zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. W związku z tak określonym stanem faktycznym podatnik spytał ministra finansów, czy darowizna tej nieruchomości jest zbyciem zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) i czy czynność ta jest opodatkowana VAT.

 
Zdaniem podatnika nieruchomość ta jest niezależnym przedsiębiorstwem realizującym zadania gospodarcze. Nie jest ona powiązana funkcjonalnie i finansowo z innymi składnikami majątku podatnika i posiada potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy. W konsekwencji spełnia ona definicję ZCP a jej przekazanie nie podlega opodatkowaniu, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2013 roku (IBPP4/443-495/12/LG) uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gliwicach, która została jednak oddalona (wyrok z 11 października 2013 r., III SA/Gl 1284/13).

Rozpoznając sprawę sąd uznał, że aby ustalić, czy planowana przez podatnika czynność nie jest opodatkowana VAT, należało wskazać znaczenie pojęcia ZCP. Wykładnia językowa tego pojęcia wskazuje na to, że musi być to pewien zespół składników majątkowych, służących do realizacji działalności gospodarczej. Aby jakiś majątek mógł być uznany za ZCP – musi istnieć jakiś większy zbiór składników majątkowych wzajemnie ze sobą powiązanych. Ponieważ w rozpatrywanym stanie faktycznym przedmiotem zbycia ma być tylko jedna nieruchomość zabudowana jednym budynkiem, to nie można mówić w tej sytuacji o jakimś zespole składników majątku. Taka czynność zbliża się raczej do dostawy towarów, w której przedmiotem zbycia jest nieruchomość zabudowana budynkiem. W związku z tym taki składnik majątkowy nie spełnia definicji ZCP i czynność jego zbycia nie może być wyłączona od opodatkowania VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31491 )
Array ( [docId] => 31491 )

Array ( [docId] => 31491 )