Rozliczanie VAT od badań kierowców sprawia kłopoty

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 13-11-2015 r.

Firmy wykonujące badania dla kierowców mają problemy z prawidłowym klasyfikowaniem tych czynności na gruncie VAT. Nie jest do końca pewne, czy tego typu usługi są opodatkowane czy też zwolnione z podatku.

Organy podatkowe uważają najczęściej, że usługi przeprowadzania – w ramach badań profilaktycznych służby medycyny pracy – badań psychologicznych kierowców oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej nie korzystają ze zwolnienia od podatku, a w konsekwencji opodatkowane są według stawki 23% (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 lipca 2012 r., sygn. IBPP3/443-357/12/AŚ, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 marca 2015 r., sygn. IBPP3/443-142/14/AŚ).

 

Jest to jednak stanowisko niezgodne ze stanowiskiem reprezentowanym przez część sądów administracyjnych. Tytułem przykładu wskazać można wyrok NSA z 23 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 135/12), w którym czytamy, że „(…) wydana w niniejszej sprawie interpretacja dotyczyła badań psychologicznych wykonywanych w ramach badań profilaktycznych służby medycyny pracy, należy podzielić zajęte przez Sąd pierwszej instancji stanowisko, że w takiej sytuacji badania te będą z podatku VAT zwolnione”. Podobne stanowisko zajął również WSA w Białymstoku w wyroku z 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt I SA/Bk 134/12) czy WSA w Rzeszowie w wyroku z 17 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 152/15).

Z drugiej strony istnieją jednak także orzeczenia sądów administracyjnych podzielające stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe (zob. przykładowo wyrok WSA w Bydgoszczy z 23 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 151/12 czy wyrok WSA w Kielcach z 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Ke 13/12). Dlatego też decyzję  o przyjęciu jednego z ww. stanowisk powinno poprzedzić uzyskanie interpretacji indywidualnej.

Tomasz Krywan, prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 11058)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38042 )
Array ( [docId] => 38042 )

Array ( [docId] => 38042 )