Ubytki olejów smarowych na etapie magazynowania są opodatkowane akcyzą

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 09-10-2015 r.

Straty w olejach smarowych w toku magazynowania lub transportu mogą zostać uznane za ubytki i podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Tak uznał NSA w wyroku (I GSK 1987/13).

NSA przypomniał, że magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Utrata wyrobów akcyzowych kończy procedurę zawieszenia poboru

Utrata lub niedobór wyrobów akcyzowych – olejów smarowych na etapie magazynowania (np. w przypadku kradzieży) także skutkuje zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów. Nie podlegają one, bowiem już od tego momentu tej procedurze. W konsekwencji zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy powstaje zobowiązanie podatkowe.

W przekonaniu NSA są pierwszej instancji zasadnie uznał, że ubytki z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym stanowią kategorię prawną, zaś niedobory olejów smarowych są kategorią faktyczną. Niedobory mają szeroki zakres, nie są to tylko niedobory w olejach smarowych czy wyrobach objętych stawką zerową, ale również niedobory powstałe w wyrobach akcyzowych produkowanych niezgodnie z przepisami – poza składem podatkowym. Nie

można więc uznać, że jest to kategoria zdarzeń, których nie obejmuje ustawa o podatku akcyzowym i nie podlegają one opodatkowaniu. Tym bardziej, że w odniesieniu do tych wyprodukowanych w składzie podatkowym powstał już obowiązek podatkowy, natomiast w stosunku do tych wyprodukowanych poza składem powstał nie tylko obowiązek podatkowy, ale i zobowiązanie podatkowe.

Ubytki to też wyroby akcyzowe

Należy zauważyć, iż nie jest uprawnione twierdzenie, że art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym nie zawiera w swym zakresie niedoborów, skoro po wyprodukowaniu wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym powstał już wobec nich obowiązek podatkowy, także tych nazwanych przez ustawodawcę ubytkami (art. 8 ust. 3 ustawy). Nie ma przepisu, który z zakresu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wyłączałby wyroby, które stały się ubytkami. Do momentu powstania takiego ubytku nie wiadomo też, która część wyrobów stanie się takim ubytkiem. Zarówno ubytki, jak i niedobory podlegają opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku akcyzowym po ich powstaniu. Różne są jedynie przepisy, które prowadzą do ich opodatkowania.

Maksymilian Nowicki, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Tagi: akcyza

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37875 )
Array ( [docId] => 37875 )

Array ( [docId] => 37875 )