Ryczałtowcy skorygują przychód ujęty w kasie na podstawie zeszytu korekt

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 07-06-2013 r.

Od 11 maja 2013 r. podatnicy objęci zryczałtowanym podatkiem dochodowym prowadzą ewidencje przychodów na nowych zasadach. Skorygowanie przychodu ujętego w kasie fiskalnej następuje na podstawie zeszytu korekt, prowadzonego na mocy przepisów o kasach rejestrujących.

Przedsiębiorcy rozliczający zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mają obowiązek prowadzić ewidencję przychodów i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli przedsiębiorcy ci ewidencjonują obrót w kasie fiskalnej, to wypełniają ewidencję na podstawie danych z raportów dobowych kasy, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego należy wpisać łączną wartość przychodów wynikającą z tego raportu, z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Mogą również ujmować te zdarzenia w ewidencji na koniec każdego miesiąca (nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni), na podstawie danych z raportów miesięcznych. Wartości te koryguje się o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu.

Na odwrocie raportu miesięcznego trzeba także wpisać łączną wartość przychodów (wynikającą z tego raportu) z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Korekta sprzedaży wynikająca z raportów dobowych czy miesięcznych, jest możliwa na podstawie tych ewidencji korekt (zeszytu korekt), prowadzonego na mocy przepisów o kasach rejestrujących. Natomiast sprzedaż nieujmowaną w tej ewidencji koryguje się przez opisanie tej korekty na odwrocie raportu. Co ważne, podatnicy nie wpisują do ewidencji kwot z faktur dotyczących sprzedaży ujętej uprzednio w kasie fiskalnej. Muszą natomiast podpiąć zwrócone oryginały paragonów z kopiami wystawionych faktur.

Reasumując, skorygowanie przychodu ujętego w kasie fiskalnej następuje na podstawie zeszytu korekt, prowadzonego na mocy przepisów o kasach rejestrujących.


Rafał Kuciński
, prawnik specjalista z zakresu VATZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31394 )
Array ( [docId] => 31394 )

Array ( [docId] => 31394 )