Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć nabywcy paragon

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Magdalena Skalska
Data: 16-03-2014 r.

Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są do wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydania wydrukowanego dokumentu nabywcy. Niedopełnienie obowiązku stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny.

Świadczenie usług rodzi konieczność wystawienia dokumentu potwierdzającego transakcję i przekazanie go nabywcy. Dzieje się tak w następujących sytuacjach:

  • sprzedawca ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej, a nabywcą jest osoba prywatna –sprzedawca ma obowiązek przekazać nabywcy paragon,
  • nabywca życzy sobie otrzymania faktury w związku z transakcją –sprzedawca ma obowiązek przekazać nabywcy fakturę,
  • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, a nabywcą jest inna firma –sprzedawca ma obowiązek przekazać nabywcy fakturę.

Niespełnienie obowiązku wydruku paragonu podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych lub karze grzywny za wykroczenie skarbowe w przypadku uznania tego czynu za wypadek mniejszej wagi (art. 62 § 4 Kodeks karny skarbowy).

Jednocześnie przepisy nakładają obowiązek dołączenia oryginału paragonu fiskalnego do kopii faktury pozostającej u sprzedawcy w sytuacji udokumentowania fakturą sprzedaży zewidencjonowanej uprzednio w kasie fiskalnej, z wyjątkiem gdy faktura emitowana jest bezpośrednio z kasy fiskalnej. W przypadku natomiast wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, oryginał paragonu należy pozostawić w dokumentacji wraz z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Może się zdarzyć sytuacja, w której podatnikowi prowadzącemu działalność usługową część klientów uiszcza zapłaty przelewem, a usługa jest prowadzona na odległość. Klient nie ma więc fizycznej możliwości odbioru paragonu.

W takiej sytuacji możliwe są dwie opcje – przesłanie oryginału wydrukowanego z kasy paragonu nabywcy lub wystawienie i przesłanie mu faktury, do kopii której zostanie podłączony wydrukowany oryginał paragonu fiskalnego.

Magdalena Skalska, ekspert podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34433 )
Array ( [docId] => 34433 )

Array ( [docId] => 34433 )