Sprzedaż energii nabywcy końcowemu nie podlega opodatkowaniu akcyzą

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 27-12-2013 r.

W świetle podatku akcyzowego obejmującego „obrót energią elektryczną” istotne jest określenie, kto w danej transakcji ma status nabywcy końcowego. Nie podlega opodatkowaniu akcyzą zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na jej wytwarzanie.

W kontekście naliczania i odprowadzania podatku akcyzowego od produkowanej i sprzedawanej energii elektrycznej, wątpliwości wśród podatników budzi określenie, kto jest nabywcą końcowym energii. Ustalenie statusu nabywcy końcowego jest istotne dla ustalenia konieczności odprowadzenia podatku akcyzowego.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w przypadku energii elektrycznej podatkiem tym objęte jest:

  • nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
  • sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu Prawa energetycznego, który wyprodukował tę energię;
  • zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię;
  • import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
  • zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Zgodnie z ustawą nabywca końcowy to podmiot nabywający energię, a nieposiadający żadnej z wyżej wymienionych koncesji.

Zatem dla ustalenia statusu nabywcy końcowego, istotne jest, czy posiada on jakąkolwiek ze wskazanych koncesji, a nie czy używa jej przy nabyciu energii. Jeżeli nabywca posiada jedną z wymienionych koncesji, nie może być uznany jednocześnie za nabywcę końcowego, a w konsekwencji też dokonywana na jego rzecz sprzedaż energii elektrycznej nie może być uznana za czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33561 )
Array ( [docId] => 33561 )

Array ( [docId] => 33561 )