Sprzedaż komisowa a kasa fiskalna

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-06-2012 r.

W podatku od towarów i usług zasadą jest, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących. Trudności wywołuje ewidencjonowanie sprzedaży w przypadku sprzedaży komisowej.

Z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy są zwolnieni między innymi podatnicy, u których kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 000 zł (limit dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą wynosi 20 000 zł).

Przy obliczaniu limitu wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych, którego przekroczenie powoduje obowiązek stosowania kasy rejestrującej, należy brać pod uwagę całą wartość sprzedaży, liczoną razem z marżą (nie tylko samą marżę). Przy sprzedaży komisowej samochodów należy zatem założyć, że limity te zostaną szybko przekroczone. Taki sposób ustalania limitu zobowiązuje komisanta do ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oczywiście sprzedaż na rzecz innych podmiotów (np. podatników prowadzących działalność gospodarczą) nie musi być ewidencjonowana w kasie i dokumentowana paragonem fiskalnym. Powinna natomiast być udokumentowana fakturą VAT.

Przepisy VAT nie zawierają odrębnych zwolnień dla podatników dokonujących sprzedaży w ramach umowy komisu. Dlatego podatnicy ci powinni stosować kasy rejestrujące tak jak inni podatnicy VAT.

Kasy rejestrujące nie mają możliwości odrębnego zidentyfikowania w pamięci fiskalnej sprzedaży towarów opodatkowanych tylko od marży. Dlatego podatnik powinien wykorzystać aktualne możliwości kasy fiskalnej. W stawkach podatku oznaczonych literowo są stałe pozycje: PTU A -- 23%, PTU B - 8%, PTU C - 0%.

 Pozostałe litery od D do G są wolne, może je podatnik wykorzystać do wprowadzenia nowych stawek VAT, np.: PTU D -- dla sprzedaży opodatkowanej dla marży, przyjmując w tym wypadku stawkę 0 % zaprogramowaną w pamięci fiskalnej kasy jako stawka „techniczna”.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju, w piśmie nr IIIPP/443/25/04, z 6 lipca 2004 r., w którym czytamy:

"(...) kasy rejestrujące, które otrzymały decyzję Ministra Finansów dopuszczającą je do obrotu, nie mają możliwości odrębnego zidentyfikowania sprzedaży usług opodatkowanych tylko od marży, to zdaniem tutejszego organu podatkowego, można wykorzystać aktualne możliwości tych kas. Zgodnie bowiem z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. rozporządzenia w stawkach towarów oznaczonych literowo zawarte są stałe pozycje, a mianowicie:PTU "A"" - 22 %, PTU""B"" - 7%, PTU ""C"" - 0%, natomiast literom od ""D"" do ""G"" odpowiadają stawki podatkowe wprowadzone na poszczególne towary i usługi oraz zwolnione od podatku.

Biorąc powyższe pod uwagę zdaniem tutejszego organu podatkowego w obecnej sytuacji właściwym będzie przyporządkowanie w kasie fiskalnej jednej z wolnych liter od ""D"" do ""G"", która nie będzie wyodrębniać kwoty podatku. Stosownym w tym przypadku byłoby również aby serwisant, programujący w tym zakresie kasę fiskalną dokonał w książce serwisowej adnotacji, że przyporządkowana litera dotyczy wyłącznie sprzedaży towarów opodatkowanych zgodnie z art. 120 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy (...)".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35549 )
Array ( [docId] => 35549 )

Array ( [docId] => 35549 )