Sprzedaż sezonowa biżuterii wyłącza prawo do zwolnienia podmiotowego

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 14-05-2013 r.

W wakacje podatnicy w nadziei na duży i szybki zysk rozpoczynają działalność sezonową. Taka sprzedaż sezonowa jest traktowana w VAT jak każda inna działalność gospodarcza. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność sezonową może, więc także skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Nie dotyczy ono jednak niektórych czynności.

Należy pamiętać, że ustawodawca wyłączył możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego dla niektórych rodzajów działalności. Dotyczy to m.in.: dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali oraz towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem m.in. wyrobów tytoniowych). Szczegółowy katalog tych czynności jest wymieniony w załączniku do rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wśród rodzajów działalności wyłączonej ze zwolnienia podmiotowego od VAT, jest wymieniona m.in. sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych oraz bursztynu. Jeżeli, zatem podatnik zamierza wykonywać taką sprzedaż sezonową, to od początku musi ją opodatkowywać podatkiem należnym. Musi zarejestrować się dla potrzeb VAT (złożyć deklarację VAT-R). W przypadku podatników zarejestrowanych, jako podatnicy VAT zwolnieni, należy zaktualizować zgłoszenie rejestracyjne. Podatnik ma także obowiązek prowadzić ewidencję VAT i składać deklaracje podatkowe.

Jeśli po zakończonym sezonie podatnik zwolniony podmiotowo zamierza zaprzestać działalności, to nie spowoduje to żadnych dodatkowych obciążeń w VAT. Natomiast zakończenie działalności przez podatnika VAT czynnego oznacza konieczność sporządzenia spisu z natury i opodatkowania towarów pozostałych w firmie.

W związku z zakończeniem sprzedaży sezonowej podatnik powinien złożyć również informację VAT-Z, informując w ten sposób fiskusa o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Na podstawie tej informacji naczelnik urzędu skarbowego wykreśli go z rejestru podatników VAT. Chociaż ustawa o VAT nie wskazuje terminu złożenia deklaracji VAT-Z, to jednak w praktyce następuje to wraz z ostatnią deklaracją lub po zakończeniu rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu VAT (tj. po wpłacie należnego podatku lub uzyskaniu zwrotu VAT, gdy u podatnika wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym).

Czynny podatnik VAT powinien pamiętać także o tym, że jeżeli z końcem sezonu nie zakończy formalnie swojej działalności tzn. nie wyrejestruje jej, nie sporządzi spisu z natury, to będzie miał nadal obowiązek składania deklaracji VAT. Nie dotyczy to jednak okresu zawieszenia działalności.

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31376 )
Array ( [docId] => 31376 )

Array ( [docId] => 31376 )