Szkolenie nauczycieli języka obcego – stawka VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Mikuła Patrycja
Data: 02-09-2012 r.

Szkolenie nauczycieli języka obcego, niezależnie od tego czy odbędzie się w Polsce czy zagranicą, jeżeli odbywa się u kontrahenta zagranicznego podlega zwolnieniu z VAT. Nabywca zobowiązany jest jednak do wykazania importu usług i wystawienia faktury wewnętrznej.

Określając wysokość stawki VAT podatnik musi przede wszystkim ustalić, czy sprzedawany przez niego towar lub świadczona usługa nie korzystają z obniżonej stawki lub ze zwolnienia z VAT. Zasadą przy tym jest, że w sytuacji gdy ten sam towar (usługa) wymieniana jest w więcej niż jednym przepisie jako uprawniona do korzystania z różnych obniżonych stawek podatkowych - stosuje się najniższą z nich.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o VAT, zwolnione z VAT są obecnie następujące usługi w zakresie edukacji:

  • świadczone przez:
a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane,

  • prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli,
  • nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29,
  • kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26:

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c) finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Import usług dokumentowany jest: fakturą wystawioną przez zagranicznego usługodawcę oraz wystawioną przez nabywcę fakturą wewnętrzną ze stawką ZW (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT). Do celów przeliczenia VAT zastosować należy kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.


Zobacz także:

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31233 )
Array ( [docId] => 31233 )

Array ( [docId] => 31233 )