Wniesienie aportu a podatek VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Wniesienie aportu jest czynnością odpłatną. Istnieje bowiem bezpośredni związek między dostawą towarów a wynagrodzeniem otrzymanym w formie udziałów. Oznacza to, że wniesienie aportu powinno być traktowane na potrzeby rozliczenia VAT jako typowa transakcja udokumentowana stosowną fakturą VAT wystawioną przez wnoszącego aport na rzecz otrzymującego aport.

Pojęcie dostawy towarów ustawodawca zdefiniował w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez pojęcie to należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Tym samym przeniesienie własności nieruchomości w wyniku wniesienia do spółki aportu niepieniężnego stanowi odpłatną dostawę towarów, która podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (biorąc pod uwagę wyłączenia i zwolnienia występujące na gruncie regulacji ustawy o VAT, odnoszące się do przedmiotu aportu i podmiotu wnoszącego taki aport).

Skoro aport stanowi dostawę towarów, to z punktu widzenia zwykłych konsekwencji w VAT, takich jak np. określenie momentu powstania obowiązku podatkowego czy zastosowania określonych stawek podatku, jest on traktowany tak samo jak każda inna dostawa towarów. Tym samym, jeżeli przedmiotem aportu jest np. budynek, budowla lub ich część, wówczas zastosowanie znajdą standardowe reguły dotyczące zwolnień z VAT określone w art. 43 ustawy o VAT.

Konieczność opodatkowania aportów potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w piśmie nr ILPP2/443-639/09-5/AD, z 29 lipca 2009 r., gdzie czytamy:

„(…)Jak wskazano wcześniej wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółek prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług w zależności od przedmiotu aportu (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31225 )
Array ( [docId] => 31225 )

Array ( [docId] => 31225 )