Uwaga! Nowe zasady korzystania z ulgi na kasę

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 26-04-2019 r.

Od ma wejść w życie nowe rozporządzenie w sprawie ulgi na zakup kas. Czy skorzystasz z preferencji na zakup kasy online?

Zmiany w uldze wynikające z ustawy o VAT

Na początkuprzypomnijmy o dwóch najważniejszych zmianach w zakresie ulgi na zakup kas wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy o VAT. Pierwszą z nich jest ograniczenie możliwości korzystania z ulgi na zakup kas tylko w stosunku do wydatków na nabycie tzw. kas online. Natomiast druga zmiana polega na rozszerzeniu możliwości korzystania z ulgi o wydatki na zakup kas nabytych w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

           

Zmiany w uldze na podstawie nowego rozporządzenia

Jedną z najważniejszych zmian wynikających z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika jest z rezygnacja z obowiązku złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. To obecnie jest warunkiem do skorzystania z ulgi.

W konsekwencji od 1 maja 2019 r. podatnicy korzystający z ulgi na zakup kas nie będą musieli dokonywać takiego zgłoszenia.

 

Korzystanie z ulgi

Z projektowanego § 3 rozporządzenia wynikają trzy sposoby korzystania z ulgi na zakup kas przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Podstawowym sposobem korzystania z ulgi na zakup kas ma być – tak jak dotychczas − pomniejszanie o kwotę ulgi na zakup kas kwoty podatku należnego. Jednak w ten sposób z ulgi na zakup kas podatnicy mają móc korzystać do wysokości kwoty podatku należnego, a nie – jak jest teraz – do kwoty nadwyżki podatku należnego a kwotą podatku naliczonego.

Dwa pozostałe sposoby korzystania z ulgi na zakup kas podatnicy będą mogli stosować, jeżeli kwota ulgi na zakup kas jest wyższa od kwoty podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym.

W takich przypadkach podatnicy będą mieć możliwość:

1)     uzyskania zwrotu całości lub części kwoty ulgi na zakup kas,

2)     powiększenia o całość lub część kwoty ulgi na zakup kas kwoty podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (będzie to nowy sposób korzystania z ulgi na zakup kas).

Do tej pory możliwość uzyskania zwrotu ulgi na zakup kas do zwrotu była limitowana (miesięczny limit wynosi 25% kwoty ulgi na zakup kas, a limit kwartalny to 50% tej ulgi).

Utrata prawa do ulgi

Pewne zmiany nastąpią również w katalogu zdarzeń skutkujących utratą prawa do ulgi na zakup kas (np. pojawić się ma nowa przesłanka utraty prawa do ulgi na zakup kas w postaci zaprzestania prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, która zastąpić ma usuwaną z ustawy o VAT przesłankę w postaci zaprzestania przez podatnika używania kas rejestrujących).

Zastrzec jednak należy, że nowe przepisy w tym zakresie mają dotyczyć wyłącznie podatników korzystających z ulgi na zakup kas online zakupionych od 1 maja 2019 r. Do podatników, którzy skorzystali lub skorzystają z ulgi na zakup kas w stosunku do kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed 1 maja 2019 r., zastosowanie mają mieć dotychczasowe przepisy o utracie ulgi na zakup kas.

Źródło: projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika – na etapie opiniowania.

Polecamy w Portalu FK:

 


Tomasz Krywan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41006 )
Array ( [docId] => 41006 )