Skutki w VAT wycofania z działalności środków trwałych

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Emilia Bartkowiak
Data: 03-04-2019 r.

Czy przekazanie budynku wraz z wyposażeniem na cele osobiste podlega VAT? Sprawdźmy.

Zagadnienie sporne

Podatnik działający w branży hotelarskiej kupił prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, budynek wczasowo-sanatoryjny wzniesiony na działce stanowiący odrębną nieruchomość oraz znajdujące się tam wyposażenie. W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza. W 2011 roku w obiekcie zostały poniesione i oddane do użytkowania nakłady modernizacyjne, które spowodowały zwiększenie wartości środka trwałego. Podatnik zamierza nieruchomość wycofać z działalności gospodarczej i przekazać na potrzeby osobiste, a następnie wraz z małżonką darowizną przekazać nieruchomość córce do jej majątku osobistego. Wątpliwości dotyczyły tego, jakie ma to skutki w VAT.

Stanowisko dyrektora KIS

Przekazanie budynku hotelowego wraz z wyposażeniem na cele osobiste jest czynnością opodatkowaną korzystającą ze zwolnienia podatkowego. Takie wnioski płyną z interpretacji indywidulanej dyrektora KIS nr 0115-KDIT1-3.4012.413.2018.3.MD.

Opinia eksperta

Organ podatkowy zasadnie orzekł, że przekazanie na cele osobiste budynku hotelowego będzie czynnością (dostawą) podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, jeżeli przekazującemu  przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu jego wytworzenia (wytworzenie nieruchomości to również ich ulepszenie). W rozumieniu ustawy o VAT, dostawa oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzenie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna itp.).

Dostawa może mieć zatem  także postać nieodpłatnego przekazania przez podatnika  towarów należących do jego przedsiębiorstwa (także na cele domowników). Dostawa taka (w tym przypadku dostawą będzie darowizna) będzie zwolniona od podatku na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pod warunkiem że budynek został ponownie zasiedlony w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy po nakładach na jego ulepszenie dokonanych w 2011 roku). Podstawą zwolnienia będzie natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. 

Zwolnienie od podatku będzie również dotyczyło dostawy gruntu (jego prawa użytkowania wieczystego) związanego z budynkiem.

Ponadto  przekazanie przez podatnika  na cele osobiste windy (jako odrębnego od budynku środka trwałego) będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Dostawa ta (podobnie jak w przypadku budynku hotelu)  będzie także zwolniona od podatku na  zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jak wynika z interpretacji winda została bowiem zasiedlona  z momentem oddania jej do użytkowania, a od momentu jej zasiedlenia minął okres dwóch lat.

Zmiana przeznaczenia ulepszenia (z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną) będzie ponadto skutkować koniecznością dokonania stosownej korekty podatku naliczonego - zastosowanie będzie mieć tutaj 10-letni okres korekty (art. 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT). Ulepszenie dla celów podatku VAT  uznaje się bowiem  jak zakup odrębnego środka trwałego.

Sprawdź też:

 

 

Emilia Bartkowiak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41004 )
Array ( [docId] => 41004 )