Wysyłka faktury w formie elektronicznej – co na to skarbówka

Kategoria: Podatki
Autor: Emilia Bartkowiak
Data: 26-03-2019 r.

Przedsiębiorca przesyła wystawioną fakturę (faktura elektroniczna w formacie PDF) z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną na adres e-mail podany przez nabywcę. Czy można uznać, że jest to wydanie faktury nabywcy na podstawie art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT?

Wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę e-mail zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy. Potwierdził dyrektor KIS.

 

 

Organ słusznie wskazał, że wysłanie nabywcy faktury VAT w formie elektronicznej, za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną faktur elektronicznych w formacie pliku PDF, na adres e-mail wskazany przez nabywcę (który uprzednio wyraził zgodę/żądanie na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną), stanowi wydanie faktury nabywcy w rozumieniu art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.

 
Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy, przy czym przez fakturę rozumie się tutaj nie tylko dokument w formie papierowej, ale i w postaci elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie (art. 2 pkt 32 ustawy o VAT).

Jeżeli faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż, chyba że wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Jeżeli e-faktura (FA w formie elektronicznej) dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Faktura elektroniczna, tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Warto zapamiętać:

  • Faktury utworzone w formacie elektronicznym poprzez, przykładowo, programy księgowe lub edytory tekstu, które jednak zostaną wysłane lub otrzymane na papierze, nie będą uznane za faktury elektroniczne.
  • Z kolei faktury sporządzone w formie papierowej, które zostały zeskanowane, wysłane i otrzymane w formie wiadomości e-mail, mogą zostać uznane za faktury elektroniczne − pod warunkiem, że wersja papierowa nie została wprowadzona do obiegu.

Wskazano, że rodzaj formatu elektronicznego faktury będzie pozostawał bez znaczenia, ważny powinien być jedynie fakt, że faktura jest w formacie elektronicznym w momencie jej wystawienia oraz otrzymania. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga jednak akceptacji odbiorcy faktury (art. 106n ust. 1 ustawy o VAT).

Jeżeli zatem odbiorca faktury wyraził zgodę/takie żądanie, to za skuteczne wydanie faktury można uznać także przesłanie wystawionej elektronicznie faktury VAT w formacie PDF, z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB3-2.4012.48.2019.1.EJ      

 

 

 

 

Emilia Bartkowiak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40998 )
Array ( [docId] => 40998 )