W transakcjach łańcuchowych rozliczenie VAT zależy od umowy

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 14-06-2013 r.

Do transakcji łańcuchowej (szeregowej) dochodzi wówczas, gdy ten sam towar sprzedawany jest kolejno przez kilka podmiotów. Natomiast jego fizyczne przemieszczenie (transport lub wysyłka) odbywa się tylko raz – od pierwszego dostawcy, bezpośrednio do ostatniego (finalnego) nabywcy. W takich transakcjach faktury są wystawiane przez wszystkich uczestników transakcji.

W transakcji łańcuchowej muszą brać udział co najmniej trzy strony (podmioty), między którymi dochodzi co najmniej do dwóch transakcji. Przedmiotem tej dostawy musi być ten sam towar. Liczba podmiotów (stron) uczestniczących w jednej transakcji łańcuchowej jest nieograniczona.

Nie ma znaczenia również to, czy uczestnicy transakcji pochodzą z różnych krajów, czy też nie. Nie jest też ważny status podmiotów biorących w niej udział, a także kraj ich pochodzenia. W transakcji tej mogą brać udział zarówno podmioty polskie i unijne, jak i firmy z krajów trzecich. Należy pamiętać, że każdy z podmiotów uczestniczących w transakcji szeregowej jest uważany przez ustawę o VAT za sprzedawcę.

 

Ponieważ każda z dostaw w łańcuchu transakcji traktowana jest odrębnie, do dla każdej należy ustalić miejsce opodatkowania na zasadach dla niej właściwych. Ponieważ przy tego typu czynności jest tylko jedno przemieszczenie towarów, to jego wysyłka lub transport przyporządkowane są tylko jednej dostawie – zwanej ruchomą. Pozostałe transakcje są dostawami bez transportu lub wysyłki (tzw. dostawy nieruchome). O tym, która transakcja jest dostawą ruchomą lub nieruchomą decyduje to, który z kolejnych w łańcuchu podmiotów transportuje towar. Należy pamiętać, że dla każdej z dostaw przepisy wskazują odmiennie miejsce opodatkowania. Decyduje ono o tym, gdzie należy rozliczyć podatek od danej transakcji (dostawy lub nabycia) i jaką stawkę opodatkowania do niej zastosować, a także ewentualnie, który z podmiotów uprawniony może być do stawki 0%.

Zasadą jest, że krajem opodatkowania dostawy ruchomej towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę, nabywcę lub osobę trzecią jest miejsce, gdzie towary te znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W sytuacji natomiast, gdy towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dalej go odsprzedaje, wysyłka lub transport tego towaru jest z zasady przyporządkowana dostawie dla tego nabywcy.

Trzeba pamiętać, że zmiany w ustawie o VAT, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r. zniosły możliwości udowodnienia przez nabywcę będącego dalszym dostawcę tego towaru (pośrednikiem), że wysyłkę lub transport tego towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie. Obecnie taka ewentualność wynikać musi wprost z umowy. Oznacza to, że aby prawidłowo wskazać dostawę ruchomą w łańcuchu dostaw, należy każdorazowo przeanalizować warunki dostawy.

W przypadku dostawy nieruchomej miejscem jej opodatkowania jest terytorium tego kraju, w którym towary znajdują się w momencie dostawy (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Jeśli jednak dostawa ta (nieruchoma) poprzedza wysyłkę lub transport towarów, to podlega ona opodatkowaniu w tym kraju (rozpoczęcia wysyłki lub transportu). Jeżeli natomiast dostawa nieruchoma następuje już po wysyłce lub transporcie towarów, to uznajesz ją za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Należy pamiętać, że prawidłowe opodatkowanie VAT każdej z transakcji biorącej udział w dostawie łańcuchowej, polega na ustaleniu miejsca jej opodatkowania oraz odpowiednim jej udokumentowaniu. W tym przypadku podatnik może mieć do czynienia z dostawą krajową, transakcją wewnątrzwspólnotową, imporcie lub eksporcie towarów w zależności od tego, którym jest podmiotem w łańcuchu dostaw i jakie kraje biorą w nim udział.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31400 )
Array ( [docId] => 31400 )

Array ( [docId] => 31400 )