Wkład pieniężny można udokumentować notą obciążeniową

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 08-06-2013 r.

Współorganizator koncertu może przekazanie wkładu pieniężnego kooperantowi (wypłacanego w  ramach wzajemnych rozliczeń z tytułu wspólnego przedsięwzięcia) potwierdzić notą obciążeniową, a nie fakturą VAT - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 10 maja 2013 r. (I SA/Po 148/13).

Podatnik organizuje imprezy sportowe i występy artystyczne. Często zaprasza znanych artystów w celu uatrakcyjnienia prowadzonych spotkań. Organizuje także koncerty artystów, którzy wykonują swoje utwory. Spółka przygotowuje się do realizacji następnego koncertu wraz z innym przedsiębiorcą będącym współorganizatorem. Jednak to podatnik posiada wyłączność na przygotowanie koncertu danego artysty w Polsce i samodzielnie, osobno podpisuje z nim kontrakt a tym samym odpowiada za wszelkie rozliczenia finansowe. Wszystkie działania dotyczące organizacji koncertu realizowane będą pod jednym hasłem promocyjnym i marką, uwzględniającą nazwy sygnatariuszy umowy (podatnika i jego wspólnika w przedsięwzięciu).

Współorganizator zobowiązany jest do partycypacji w kosztach wynagrodzenia artysty oraz produkcji koncertu. W zamian za wnoszony wkład pieniężny nie świadczy żadnych usług na rzecz współorganizatora koncertu, wnoszącego wkład. Działania realizowane są przez współorganizatorów w ramach wspólnej organizacji koncertu i nie są żadnymi usługami na rzecz drugiej strony. Wkłady finansowe nie są w związku z tym zapłatą za jakiekolwiek usługi lub działania. Są jedynie wkładem finansowym przedsiębiorcy do wspólnej inicjatywy, jaką jest organizacja koncertu.

Podatnik zapytał organ podatkowy, czy może udokumentować przekazanie wkładu pieniężnego przez współorganizatora notą obciążeniową. Organ podatkowy nie zgodził się na to. W uzasadnieniu wskazał, że spółka wykonuje dla współorganizatora koncertu określone świadczenia.

Działania te mają zdaniem fiskusa charakter i cel podobny do wzajemnie świadczonych usług reklamowych (promocyjnych lub marketingowych). Ich celem jest zwiększenie efektywności prowadzonej sprzedaży, a przez to osiągnięcie przypadającej im korzyści ze wspólnego celu finansowego. Podejmowane działania mają charakter świadczenia ekwiwalentnego, którego wartość stanowi wysokość poniesionych kosztów. W tym przypadku obowiązuje, bowiem partycypacja w kosztach wynagrodzenia artysty oraz w kosztach produkcji koncertu, przez jego współorganizatora na rzecz podatnika. W konsekwencji pozwala to uznać czynności podejmowane przez spółkę w ramach zawartej umowy o współorganizacji koncertu, za odpłatne świadczenie usług podlegające VAT. Czynność ta – zdaniem fiskusa – powinna być potwierdzona fakturą. Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), który przyznał rację podatnikowi i uchylił zaskarżoną interpretację.

Rafał Kuciński, prawnik specjalista z zakresu VAT


Zobacz także:


Tagi: faktura

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31396 )
Array ( [docId] => 31396 )

Array ( [docId] => 31396 )