Wpłaty na poczet przyszłych nieokreślonych dostaw nie powodują skutków w VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 26-03-2014 r.

Aby określona wpłata mogła być uznana za taką, która skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT, przedmiot tej transakcji musi być ściśle określony. W przeciwnym razie nie powstanie obowiązek podatkowy VAT.

Wiele przedsiębiorstw, szczególnie tych zajmujących się działalnością handlową, otrzymuje od swoich stałych kontrahentów wpłaty na rachunek bankowy na poczet przyszłych dostaw. Wpłaty dotyczą dostaw jeszcze nie określonych, nie dotyczą konkretnych partii towarów. W chwili dokonywania wpłat nie są nawet znane wielkości przyszłych dostaw.

Może zdarzyć się tak, że otrzymana zaliczka zostanie rozliczona w ciągu miesiąca, ale nie jest to regułą i rozliczenie może nastąpić później. Ogólna zasada mówi, że płatność musi być uregulowana w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, chociaż strony transakcji mogą ustalać dłuższe terminy płatności. Niekiedy jednak przedsiębiorcy nie wiedzą dokładnie w jaki sposób rozliczać podatek VAT przy tego rodzaju transakcjach.

W zbliżonej sprawie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 21 lutego 2006 r. w sprawie BUPA Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd (C-419/02), w którym podkreślił, że aby określona wpłata mogła być uznana za taką, która skutkuje w danym momencie powstaniem obowiązku podatkowego, przedmiot tej transakcji musi być określony w sposób ścisły.

Jeżeli więc rozliczanie są dostawy przyszłe, jeszcze nie określone, wówczas okoliczności niezbędne do zaistnienia zdarzenia podatkowego, tj. przyszła dostawa lub przyszłe zdarzenie muszą już być znane, a zatem musi być znany: moment dokonania zapłaty, a towary i usługi powinny być szczegółowo określone. W związku z przekazaniem samych środków pieniężnych nie występuje obowiązek podatkowy. Przekazaniu musi towarzyszyć okoliczność dostatecznego sprecyzowania, tak aby przekazanie wiązało się z konkretnymi towarami i usługami. W przeciwnym razie nie można mówić o powstaniu obowiązku podatkowego VAT.

Roman Namysłowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34608 )
Array ( [docId] => 34608 )

Array ( [docId] => 34608 )