Wstęp na siłownię i zajęcia fitness podlega 23% stawce VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 08-06-2013 r.

Usługi wstępu na siłownię i zajęcia fitness mają charakter uczestnictwa czynnego i w związku z tym podlegają opodatkowaniu stawką podstawową. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 7 maja 2013 r. (III SA/Gl 1684/12).

Sprawa dotyczyła podatnika, który zamierza prowadzić siłownię i fitness. Każdy, kto kupi bilet lub karnet będzie ćwiczył samodzielnie według własnego uznania. Na siłowni obecna będzie osoba przeszkolona w obsłudze urządzeń, która będzie udzielała wskazówek w zakresie bezpieczeństwa ćwiczących oraz poprawnej eksploatacji urządzeń – analogicznie do funkcji ratownika na basenie. Także zajęcia fitness będą odbywały się samodzielnie. Na sali będzie instruktor demonstrujący ćwiczenia wszystkim uczestnikom.

Podatnik spytał organ podatkowy, czy tego typu usługi będą podlegały 8% stawce VAT. Jego zdaniem tak, gdyż mieszczą się one w czynnościach wskazanych w pozycji 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – czyli są to pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu (bez względu na symbol PKWiU).

Zdaniem izby skarbowej: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu stwierdził, że z pozycji 186 załącznika nr 3 do ustawy do VAT wynika, że preferencyjną 8% stawką podatku objęte są co prawda pozostałe usługi związane z rekreacją, jednak wyłącznie w zakresie wstępu.

Organ podatkowy powołał się na art. 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r., ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z tym przepisem „usługi wstępu” (np. na imprezy sportowe) obejmują czynności, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę (w tym także w formie abonamentu). Przepis ten nie dotyczy natomiast korzystania z sal gimnastycznych czy siłowni w zamian za opłatę.

Organ podatkowy zauważył także, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „wstępu”. Zgodnie z definicją słownikową „wstęp” to możliwość wejścia gdzieś, co nie jest równoznaczne z możliwością korzystania z dostępnych tam urządzeń. Opłata (bilet, karnet) za wstęp jest opłatą wnoszoną przez np. kibica za uczestniczenie w imprezie przez oglądanie (tzw. bierne uczestnictwo).

Natomiast bilet wstępu do siłowni czy klubu fitness, daje nie tylko możliwość wejścia do obiektu, ale przede wszystkim czynnego korzystania z dostępnych tam urządzeń. Zdaniem fiskusa opłata za bilety (karnety) dotyczące uczestnictwa czynnego nie jest tożsama z „opłatą w zakresie wstępu”. W zamian za uiszczoną opłatę klient będzie miał prawo do skorzystania z urządzeń siłowni, czy z zajęć ruchowych.

W konsekwencji opłata taka nie uprawnia korzystającego do jedynie do wstępu do obiektu (jak to ma miejsce m.in. w przypadku kupienia biletu do kina), lecz obejmuje również czynne uczestnictwo w zajęciach. W konsekwencji usługa, za którą pobierana jest opłata za wstęp na siłownię i zajęcia fitness na podstawie pojedynczego lub okresowego biletu wstępu (karnet), w ramach którego uczestnik będzie korzystał z urządzeń siłowni czy uczestniczył w zorganizowanych zajęciach ruchowych z pomocą instruktora, będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%. Nie zgadzając się z uzyskaną interpretacją, spółka wniosła skargę do WSA w Gliwicach, który podtrzymał stanowisko fiskusa.

Rafał Kuciński, prawnik specjalista z zakresu VAT


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31395 )
Array ( [docId] => 31395 )

Array ( [docId] => 31395 )