Nieodpłatne przekazanie towarów lub usług nabytych z ZFŚS nie podlega VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 06-06-2013 r.

Nieodpłatne przekazanie pracownikom towarów lub usług nabytych od innych podmiotów nie podlega VAT. Obowiązek podatkowy powstanie wówczas, jeśli pracodawca przekazuje towary lub usługi własne, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Takie stanowisko wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów z 27 maja 2013 r., PT1/033/2/831/KSB/12/RD50859.

Aby ustalić czy nieodpłatne przekazanie towarów lub usług podlega opodatkowaniu konieczne jest określenie, w jakim charakterze występuje nabywca towaru lub usługi, tzn. czy jest konsumentem ostatecznym czy uczestnikiem obrotu.

W przypadku gdy pracodawca nabywa towary lub usługi od innych podmiotów, a następnie przekazuje je nieodpłatnie pracownikom staje się ostatecznym odbiorcą i musi ponieść ciężar podatku. W konsekwencji nieodpłatne przekazanie towarów i usług nie będzie podlegało dalszemu opodatkowaniu.

Sytuacja będzie odmienna, jeśli pracodawca przekazuje towary lub usługi własne na rzecz pracowników ponieważ występuje wtedy jednocześnie w charakterze uczestnika obrotu i konsumenta. Skoro odliczył podatek na wcześniejszym etapie jako uczestnik obrotu, jako konsument musi ponieść jego ostateczny ciężar.

Co za tym idzie, musi opodatkować nieodpłatne przekazanie towarów lub usług własnych na rzecz pracowników. W przeciwnym wypadku doszłoby do naruszenia nie tylko zasady neutralności, ale także zasad: powszechności i zachowania konkurencji. Takie stanowisko wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów z 27 maja 2013 r., PT1/033/2/831/KSB/12/RD50859.


Szymon Dalc
, doradca podatkowy w spółce doradztwa podatkowego Dalc i Ochocki - Doradcy sp. z o.o.Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31391 )
Array ( [docId] => 31391 )