Działalność sezonowa na podstawie umowy o dzieło nie zawsze podlega VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 24-05-2013 r.

Osoby fizyczne będące podatnikami VAT mają możliwość wykonywania różnych czynności poza swoją działalnością, na podstawie zawieranych umów cywilnych. Po spełnieniu określonych warunków czynności te np. wykonywane w ramach działalności sezonowej, mogą być wyłączone z opodatkowania VAT.

Należy pamiętać, że podatnikiem VAT jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT bez względu na jej cel i rezultat. Obejmuje ona w zasadzie każdą działalność producentów, handlowców, usługodawców, rolników i osób wykonujących wolne zawody – w trym także działalność sezonową. Dotyczy to także wykorzystania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Z kolei za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu, których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w tym m.in.: z umów zlecenia i o dzieło. Warunkiem jest jednak, aby z tytułu realizowania tych czynności, wykonawca był związany ze zleceniodawcą prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy nimi, co do warunków ich wykonania, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich (art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT). Istotą tej regulacji jest wyłączenie z opodatkowania działań, które są zbliżone do więzów łączących pracodawcę i pracownika w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

Jeżeli, więc zawarta umowa faktycznie pozbawia samodzielności wykonawcę dzieła i nie będzie on ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za swoje działanie (a jedynie wobec zlecającego), to taka czynność nie mieści się w definicji działalności gospodarczej określonej dla potrzeb VAT i nie podlega opodatkowaniu tym podatnikiem.

Jeśli jednak warunki te nie są spełnione – np. podmiot ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich, to wówczas powinien te czynności objąć VAT łącznie ze sprzedażą (działalność sezonową) wykonywaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku rozlicza się obie czynności opodatkowane w jednej deklaracji VAT. Oczywiście w takim wypadku jest możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, jeśli wykonywane czynności mieszczą się w katalogu zawartym w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT i § 13 rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31385 )
Array ( [docId] => 31385 )