Wykorzystanie przenośnej kasy fiskalnej

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 08-10-2012 r.

Podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych powinni ewidencjonować obrót za pomocą kasy fiskalnej. Jednak zdarza się iż przedsiębiorcy świadczą usługi w różnych miejscach. Powstaje wówczas pytanie czy w każdym z miejsc powinni używać innej kasy fiskalnej czy też mogą posiadać jedną przenośną kasę?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji sprzedaży, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.

Ustawodawca dopuszcza możliwość ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej przez podatnika w dwóch lub większej ilości miejsc przy użyciu tylko jednej kasy rejestrującej pod warunkiem, że podatnik będzie na niej ewidencjonował każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umieszczony będzie adres:

  • wszystkich punktów, w których świadczy usługę lub
  • jeden adres tj. siedziby lub jego miejsca zamieszkania.

 

Również organy podatkowe dopuszczają możliwość stosowania jednej przenośnej kasy. Jako przykład można wskazać pismo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 8 lipca 2011 r. nr IBPP4/443-728/11/MN, w którym możemy przeczytać:

„(…)Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca w celu ewidencjonowania sprzedaży świadczonych usług w dwóch odmiennych punktach sprzedaży może używać jednej tzw. "przenośnej" kasy rejestrującej, bowiem nigdy nie będzie jednocześnie prowadzić sprzedaży w ww. gabinetach, jeżeli na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umieszczony będzie adres:

* wszystkich punktów, w których świadczy usługę lub
* jeden adres tj. siedziby lub miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (…)”.

Zobacz też:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31250 )
Array ( [docId] => 31250 )

Array ( [docId] => 31250 )