Zakup samochodu na firmę z pełnym odliczeniem VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-01-2014 r.

Przedsiębiorcy uzyskają pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie lub leasingu pojazdu. Będzie to możliwe pod warunkiem  wykorzystywania go wyłącznie do działalności opodatkowanej. Masa całkowita samochodu nie będzie miała już znaczenia. Nowe reguły odliczania VAT od aut przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT z 9 stycznia 2014 roku.

Pełne odliczenie VAT od aut osobowych będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Nie może istnieć nawet potencjalna możliwość użytku danego pojazdu dla celów prywatnych.

 

Przedsiębiorca odliczy cały VAT, jeśli:

  • Obiektywne okoliczności używania samochodów potwierdzone dodatkowo prowadzoną ewidencją wykluczają możliwość ich wykorzystania do celów prywatnych. Będzie tak m.in.: w sytuacji, gdy z prowadzonej przez podatnika dokumentacji (regulaminy, umowy, zarządzenia, itp.) wynika, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i nie ma możliwości, aby np. pracownik skorzystał z firmowego samochodu w celu dojazdu do swojego miejsca zamieszkania.
  • Konstrukcja pojazdu obiektywnie wskazuje na wyłączny użytek do działalności gospodarczej a ewentualne wykorzystanie pojazdu do potrzeb niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest incydentalne.

W przypadku nie złożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% VAT. Jeżeli informacja taka zostanie złożona po terminie, wówczas podatnik będzie mógł odliczać podatek w pełnej wysokości począwszy od dnia, w którym złożył tę informację. W przypadku nieuprawnionego pełnego odliczenia organ podatkowy będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę sankcje karno-skarbową. Podatnik będzie również zobowiązany do poinformowania organów skarbowych o zmianie przeznaczenia pojazdu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33567 )
Array ( [docId] => 33567 )