Podatnik ma prawo zbyć towar lub usługę poniżej kosztów

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 14-01-2014 r.

Przedsiębiorcy niekiedy dokonują sprzedaży z dużymi rabatami, co powoduje, że przychody z takich transakcji są niezwykle niskie. Transakcje te powodują czasami, że koszt wytworzenia danego towaru przewyższa jego cenę po rabacie. Może to powodować pewne problemy z odpowiednim naliczaniem VAT na nowych zasadach.

Od 1 stycznia 2014 r podstawą opodatkowania w podatku VAT, jest z pewnymi zastrzeżeniami wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

 

W podstawie opodatkowania należy uwzględnić nie tylko podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, ale także koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Zgodnie z art. 29a ust. 7 ustawy o VAT z podstawy opodatkowania wyłącza się kwoty:

  • stanowiące obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  • udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
  • otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33565 )
Array ( [docId] => 33565 )