Podatnik ma prawo zbyć towar lub usługę poniżej kosztów

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 14-01-2014 r.

Przedsiębiorcy niekiedy dokonują sprzedaży z dużymi rabatami, co powoduje, że przychody z takich transakcji są niezwykle niskie. Transakcje te powodują czasami, że koszt wytworzenia danego towaru przewyższa jego cenę po rabacie. Może to powodować pewne problemy z odpowiednim naliczaniem VAT na nowych zasadach.

Od 1 stycznia 2014 r podstawą opodatkowania w podatku VAT, jest z pewnymi zastrzeżeniami wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W podstawie opodatkowania należy uwzględnić nie tylko podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, ale także koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Zgodnie z art. 29a ust. 7 ustawy o VAT z podstawy opodatkowania wyłącza się kwoty:

 • stanowiące obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 • udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 • otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

  Rabat uzależniony od terminu zapłaty

  Jeśli rabaty w transakcji sprzedaży danych partii towaru innej spółce, zostały udzielone po dokonaniu sprzedaży, to zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT również o te kwoty pomniejszeniu ulega podstawa opodatkowania. Obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, można dokonać pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie takiego potwierdzenia musi nastąpić przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą,

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

  pobierz

  Imprezy integracyjne

  pobierz

  Zmiany w podatkach 2016

  pobierz

  Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33565 )
  Array ( [docId] => 33565 )

  Array ( [docId] => 33565 )