Zawarcie umowy z operatorem pocztowym nie stanowi świadczenia usług ciągłych

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 28-09-2015 r.

O usługach ciągłych można mówić tylko wtedy, gdy poszczególnych czynności usługodawcy nie sposób wyodrębnić. Nie można wtedy określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy rozpoczynają się następne. Potwierdza to wyrok NSA (I FSK 215/14).

W sprawie rozstrzyganej przez NSA spółka zawarła wiele umów o współpracę z zagranicznymi podmiotami, będącymi operatorami pocztowymi oraz bankami. W ramach tych umów dokonywane były przelewy pieniężne klientów. Wynagrodzenie za poszczególne przelewy każdorazowo przekazywano wraz z kwotą przelewu lub po zakończeniu miesiąca na podstawie odrębnego komunikatu z żądaniem opłat. W konsekwencji każdy przekaz pieniężny był przez strony umów identyfikowany. Do każdego przelewu przypisywano opłatę, którą opłaca osoba trzecia dla tych instytucji, czyli klient nadający te kwoty pieniężne.

Niema legalnej definicji usług ciągłych

NSA przypomniał, że ustawodawca nie zdefiniował w ustawie o VAT pojęcia usług ciągłych. Nie uczynił tego również prawodawca unijny. Zatem kwestia oceny, czy dane usługi mają charakter ciągły (analogicznie jak w przypadku świadczeń kompleksowych), wymaga odniesienia się każdorazowo do konkretnego stanu faktycznego. Nie da się bowiem zbudować jednolitej definicji precyzującej tego typu usługi. Pewne stany faktyczne nie budzą wątpliwości w zakresie tego, że jest to usługa ciągła. Dotyczy to na przykład usług telekomunikacyjnych, usług odbioru ścieków, najmu, dzierżawy, leasingu, zlecenia, przechowania, składu, ochrony mienia, dozoru czy prowadzenia rachunku bankowego. Wątpliwości zachodzą w zakresie kwalifikacji usług, które nie mają tych typowych cech charakterystycznych dla usług ciągłych. W judykaturze sądów administracyjnych kilkakrotnie rozważano to zagadnienie w przypadku rozbieżności ocen dotyczących charakteru usług ciągłych.

Usługi pocztowe nie mają charakteru ciągłego

Jedynie w wyroku z 2 lipca 2013 r. (I FSK 1235/12) NSA uznał, że zwroty nie doręczonych przesyłek pocztowych są elementem jednej ciągłej usługi pocztowej. Dla uzasadnienia tego stanowiska odwołano się przede wszystkim jednak do prawa pocztowego. Poglądu tego NSA obecnie nie podziela, gdyż prawo pocztowe nie reguluje zagadnień podatkowych. Oznacza to, że z tych regulacji nie można wywodzić wniosków w zakresie istnienia usług ciągłych. Uregulowane w tej ustawie pocztowe usługi powszechne w żadnej mierze nie można utożsamiać wprost z usługami ciągłymi.

Maksymilian Nowicki, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37870 )
Array ( [docId] => 37870 )

Array ( [docId] => 37870 )