Zbliża się koniec deklaracji VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 27-02-2019 r.

Resort finansów planuje połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT.

Niedawno resort finansów opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Projekt ten przewiduje wiele ważnych dla podatników VAT zmian, w tym połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT.

 

Czynni podatnicy mają obowiązek, między innymi, składania deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz przesyłania plików JPK_VAT, przy czym dane przekazywane przez podatników przez składanie deklaracji VAT oraz przesyłanie plików JPK_VAT częściowo się powielają.

W związku z tym wskazany projekt przewiduje połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Planowany nowy plik JPK_VAT ma być dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT (która ma zastąpić obecnie składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencji VAT, która będzie wysyłana razem z deklaracją VAT. W konsekwencji przesyłany nowy plik JPK_VAT będzie się składać z dwóch części – deklaracyjnej oraz ewidencyjnej (zob. projektowany art. 99 ust. 11c ustawy o VAT).

W przypadku podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięczne zawierające dwie części nowych plików JPK_VAT będą przesyłane co miesiąc (w obecnie stosowanym terminie, tj. do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą; zob. projektowany art 109 ust. 3a ustawy o VAT).

Natomiast podatnicy składający deklaracje VAT za okresy kwartalne:

1)     za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będą przesyłać nowe pliki JPK_VAT z wypełnioną jedynie częścią ewidencyjną,

2)     za ostatni miesiąc kwartału będą przesyłać nowe pliki JPK_VAT z wypełnionymi obiema częściami, z zastrzeżeniem, że część ewidencyjna dotyczyć ma jedynie trzeciego miesiąca kwartału (zob. projektowany art. 109 ust. 3b ustawy o VAT).

Dodatkowym uproszczeniem ma być eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki te mają zostać zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Likwidacja VAT-27            

Obecnie na podstawie art. 101a ustawy o VAT podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczący usługi, dla których na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT podatnikiem jest nabywca, mają obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-27. Omawiany projekt przewiduje zniesienie tego obowiązku.

Wiąże się to z tym, że dane dotyczące informacji podsumowujących w obrocie krajowym mają zostać uwzględnione w strukturze nowego pliku JPK_VAT. A zatem obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-27 ma zostać zastąpiony obowiązkiem wykazywania danych, które te informacje dotyczą, w nowych plikach JPK_VAT.

Centralny Rejestr Faktur

Omawiany projekt przewiduje także utworzenie Centralnego Rejestru Faktur. Rejestr ten będzie stanowić zbiór danych składający się przede wszystkim z danych z ewidencji VAT przesyłanych w ramach nowych plików JPK_VAT (zob. projektowany art. 110a ustawy o VAT). Podstawowym celem Centralnego Rejestru Faktur ma być analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania pustych faktur i wyłudzeń karuzelowych.

Zmiany wprowadzane omawianym projektem mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2019 r.


Tomasz Krywan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40977 )
Array ( [docId] => 40977 )