Zmiany w rozliczaniu usług budowlanych już od stycznia 2017 r.

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Justyna Kowalik
Data: 18-10-2016 r.

Duża część usług budowlanych zostanie objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT z 14 października br. Sprawdź więcej.

Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT z 14 października br. Jak wynika z uzasadnienia projektu, powodem zmiany zasad rozliczania niektórych usług budowlanych są „nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku, w szczególności problem oszustw w zakresie podatku VAT (w tym również przy użyciu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji)”.

Wykaz usług budowlanych

Odwrotnym obciążeniem mają zostać objęte prace związane z budową, przebudową, remontem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych, zakładaniem izolacji i ogrodzeń, roboty tynkarskie, malarskie i inne wykończeniowe roboty budowlane.

To przykłady. Pełen katalog usług budowlanych objętych proponowaną zmianą zawarto w dodanym do ustawy załączniku nr 14. W celu uściślenia wymienionych rodzajów usług budowlanych, posłużono się klasyfikacją PKWiU.

Nie w każdym przypadku nabywca określonej usługi budowlanej będzie zobowiązany do rozliczenia VAT należnego.

Wykonana usługa będzie podlegać rozliczeniu na zasadzie odwrotnego obciążenia, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

Jeżeli zatem którykolwiek z wyżej wymienionych warunków nie zostanie spełniony (np. usługobiorcą będzie konsument), usługa będzie podlegać rozliczeniu na zasadach ogólnych (podatek rozlicza usługodawca).

Usługi świadczone na przełomie roku

W przypadku robót budowlanych rozpoczętych, lecz nie zakończonych w bieżącym roku, powstaje pytanie, kto – usługodawca czy usługobiorca – będzie zobligowany do rozliczenia VAT należnego z tytułu wykonanych usług. Ta sama wątpliwość może dotyczyć długoterminowego wypożyczenia maszyny budowlanej.  

Zgodnie bowiem z przepisem przejściowym, nowe reguły rozliczeń w oparciu o mechanizm odwrotnego obciążenia znajdą zastosowanie do tych usług budowlanych, które zostaną wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. Tym samym, usługi wykonane do 31 grudnia 2016 r. będą rozliczane na zasadach ogólnych (podatek rozlicza usługodawca).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39630 )
Array ( [docId] => 39630 )

Array ( [docId] => 39630 )