Zwolnienia z VAT dla usług szkoleniowych

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 18-02-2014 r.

Stawka VAT na usługi szkoleniowe już od wielu lat budzi poważne kontrowersje w praktyce. Z jednej strony polska ustawa o VAT pozwala na zwolnienia podatkowe usług szkoleniowych, ale mocno ograniczając ten przywilej. Z drugiej strony, unijne przepisy, implementowane do prawa krajowego, zawierają znacznie mniej ograniczeń odnośnie wykonywania zawodów, których mogą dotyczyć szkolenia.

Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT dotyczy zwolnienia z VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innego niż wymienione w pkt 26 tego artykułu prowadzonego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zwalniają z opodatkowania VAT kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele są uznane za podobne przez dane państwo członkowskie.

 

Polski ustawodawca zaimplementował do prawa krajowego zarówno przepisy unijne i określił w ustawie o VAT, że warunkiem zwolnienia, jest aby szkolenia kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania prowadzone były w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Jeżeli jednak ustawa o VAT odwołuje się do przepisów prawa polskiego zawierających dodatkowe warunki uznania usługi za szkolenie lub które można stosować jedynie do niektórych podmiotów , to zawęża tym samym zakres zwolnienia przedmiotowego zdefiniowanego (i obowiązującego) na podstawie art. 44 rozporządzenia 282.

Ograniczenia wywodzone z ustawy o VAT są więc niezgodne z rozporządzeniem nr 282 – które mówi zarówno o związku z wykonywanym zawodem, jak i branżą. Nie musi to być zawód regulowany, licencjonowany, ale nawet można pracować w innej niż wyuczony zawód branży – aby tylko zachodził związek z tematem szkolenia. Powołane przepisy prawa europejskiego nie zawierają ograniczeń co do konieczności związku tematyki szkolenia z wykonywanym zawodem.

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy Kancelaria Prawna Witold Modzelewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33955 )
Array ( [docId] => 33955 )