Jakie obowiązki ma wynajmujący lokal mieszkalny

Autor: Matys Łukasz
Data: 23-08-2012 r.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy nakłada na osoby wynajmujące lokal pewne obowiązki. Warto pamiętać, że ustawa jest prawem szczególnym względem kodeksu cywilnego. Dlatego tez powinna ona mieć pierwszeństwo stosowania przed kodeksem cywilnym.

Wynajmującym jest najczęściej właściciel lokalu. Jest to osoba wynajmująca lokal innej osobie. Na wynajmującym spoczywa wiele obowiązków. Obowiązki te określa przede wszystkim ustawa.

Wydanie lokalu

Podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest wydanie lokalu najemcy. Obowiązek ten wynika z przepisów kodeksu cywilnego a nie z ustawy.

Dostawa mediów

Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

Innymi słowy to wynajmujący jest odpowiedzialny za działanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania,.

Naprawy

Wynajmującego obciążają również naprawy i remonty. Powinien dokonać wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu. Wynajmujący obowiązany jest również do napraw tych instalacji.

Dodatkowo wynajmujący zobowiązany jest do wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Na wynajmującym spoczywa również obowiązek dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn. Z tym że wynajmujący nie ma obowiązku pokrywania strat powstałych z winy najemcy.

Utrzymanie porządku

Wynajmujący musi również utrzymywać w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczenia i urządzenia budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia. Chodzi tu o utrzymanie czystości korytarzy, klatek schodowych, zsypów, wind, a także terenów zielonych otaczających budynek.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29394 )
Array ( [docId] => 29394 )