Kiedy najemca musi zapłacić kaucję

Autor: Matys Łukasz
Data: 28-08-2012 r.

Często umowy najmu lokali przewidują zapłatę kaucji. Wysokość kaucji, jej zwrot i waloryzację regulują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy te warto przeczytać przed podpisaniem umowy i wpłaceniem kaucji.

Wpłata kaucji ma zabezpieczać interesy wynajmującego. Z kaucji wynajmujący może potrącać należności względem najemcy.

Kiedy kaucja

Zapisy dotyczące kaucji można zawrzeć w prawie każdej umowie najmu lokalu. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego albo jeżeli jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.

Są to jedyne przypadki kiedy ustawa zabrania pobierania kaucji. Trzeba powiedzieć, że większość umów najmu lokali mieszkalnych zawiera zapis dotyczący kaucji.

Wysokość kaucji

Wynajmujący nie może dowolnie kształtować wysokości kaucji. Zgodnie z ustawą kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Ustawa nie reguluje natomiast minimalnej wysokości kaucji. Wydaje się, że strony mają pełną dowolność w tym zakresie. Teoretycznie minimalna wysokość kaucji może wynosić jeden grosz.

Najczęściej jednak kaucja ma wysokość maksymalną.

Zwrot kaucji

Ustawa stanowi, że kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

 

Wysokość zwróconej kaucji

Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29402 )
Array ( [docId] => 29402 )