Naliczanie odsetek od zaległych odsetek (anatocyzm)

Kategoria: Pożyczka
Autor: Matys Łukasz
Data: 27-03-2012 r.

Anatocyzm, inaczej nazywany procentem składanym, to naliczanie odsetek od zaległych odsetek. Polskie prawo, chroniąc dłużnika, zabrania tego typu praktyk. Jednak istnieją odstępstwa od tego zakazu. Warto je znać i o nich pamiętać.

Zakaz anatocyzmu wyraża art. 482 kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Ten sam przepis wprowadza trzy wyjątki od zakazu.

Rodzaje odsetek

 

Warto pamiętać, że zakazem anatocyzmu objęte są zarówno odsetki kapitałowe (odsetki od kredytu lub pożyczki) jak i odsetki za opóźnienie. Taki pogląd wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r. z (I CKN 782/97).

Po wniesieniu pozwu

Odsetek od zaległych odsetek można domagać się po wniesieniu pozwu. Częstą praktyką jest obliczanie zaległych odsetek na dzień wniesienia powództwa i wliczania ich do wartości przedmiotu sporu obok dochodzonej kwoty głównej. Po takiej kapitalizacji powód wnosi o zasądzenie odsetek od całej kwoty (kwoty głównej i skapitalizowanych odsetek) od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty.

Późniejsza umowa

Strony mogą zgodzić się na naliczanie odsetek od zaległych odsetek w oddzielnej umowie. Porozumienie takie mogą zawrzeć jednak dopiero po powstaniu zaległości. Umowa o naliczaniu odsetek od zaległych odsetek nie musi mieć specjalnej formy. Nie musi być nawet zawarta w formie zwykłej pisemnej. Warto jednak zadbać o to, aby była ona spisana. Ułatwi to późniejsze dochodzenie należności w postępowaniu sądowym.

Pożyczki długoterminowe

Zakazu anatocyzmu nie stosuje się również do pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Porozumienie znoszące zakaz anatocyzmu w takim wypadku może nastąpić przed powstaniem zaległości (najczęściej takie porozumienie wpisywane jest do samej umowy kredytowej).

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 listopada 2001 r. (V CKN 603/00) konsekwencją wyłączenia, na podstawie i w granicach wyznaczonych art. 482 § 2 k.c., tzw. anatocyzmu, przewidzianego w art. 482 § 1 k.c., jest możliwość umówienia się z góry przez strony długoterminowej umowy kredytowej, a więc jeszcze przed powstaniem zaległości, o zapłatę w przyszłości odsetek od zaległych i skapitalizowanych odsetek, opóźnienia zapłaty których dopuści się w przyszłości kredytobiorca.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29417 )
Array ( [docId] => 29417 )