Indywidualna stawka amortyzacji

Kategoria: Amortyzacja
Autor: Mikuła Patrycja
Data: 24-10-2012 r.

Podatnicy, przed rozpoczęciem amortyzacji poszczególnych środków trwałych, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji. W odniesieniu do niektórych grup środków trwałych istnieje możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej, a w konsekwencji kształtowanie dochodu przedsiębiorstwa.

Przy amortyzacji używanych lub ulepszonych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika istnieje możliwość ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych, na zasadach określonych w art. 16j ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o CIT. W takim przypadku okres amortyzacji tych składników majątku uzależniony jest od ich rodzaju oraz wartości początkowej i nie może być krótszy niż:

 • 24 miesiące - gdy ich wartość nie przekracza 25.000 zł, wówczas roczna stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 50%;
 • 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000 zł i nie przekracza 50.000 zł, w takim przypadku roczna stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 33,33%;
 • 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach, zatem roczna stawka nie może być wyższa niż 20%.

Istotnym przy tym jest, iż środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 i 8 KŚT uważa się za:

 • używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy lub w wypadku nieruchomości 60 miesięcy;
 • ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej (w wypadku nieruchomości - 30%).

 

Wyjątek od powyższych zasad dotyczy:

 • nieruchomości i
 • samochodów.

Okres amortyzacji dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%, nie może być krótszy niż liczba lat wynikająca z różnicy 40 lat i liczby lat od dnia oddania budynku do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika. Z tym że okres ten nie może być krótszy niż 10 lat, co oznacza, iż maksymalna stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 10%.

Za samochód ulepszony uważa się, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej. W wymaganym limicie 20% wartości początkowej nie mogą być uwzględniane wydatki na remont lub związane z eksploatacją pojazdu.


Zobacz także:

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31574 )
Array ( [docId] => 31574 )

Array ( [docId] => 31574 )