Indywidualna stawka amortyzacji

Kategoria: Amortyzacja
Autor: Mikuła Patrycja
Data: 24-10-2012 r.

Podatnicy, przed rozpoczęciem amortyzacji poszczególnych środków trwałych, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji. W odniesieniu do niektórych grup środków trwałych istnieje możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej, a w konsekwencji kształtowanie dochodu przedsiębiorstwa.

Przy amortyzacji używanych lub ulepszonych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika istnieje możliwość ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych, na zasadach określonych w art. 16j ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o CIT. W takim przypadku okres amortyzacji tych składników majątku uzależniony jest od ich rodzaju oraz wartości początkowej i nie może być krótszy niż:

  • 24 miesiące - gdy ich wartość nie przekracza 25.000 zł, wówczas roczna stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 50%;
  • 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000 zł i nie przekracza 50.000 zł, w takim przypadku roczna stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 33,33%;
  • 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach, zatem roczna stawka nie może być wyższa niż 20%.

Istotnym przy tym jest, iż środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 i 8 KŚT uważa się za:

  • używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy lub w wypadku nieruchomości 60 miesięcy;
  • ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej (w wypadku nieruchomości - 30%).

Wyjątek od powyższych zasad dotyczy:

  • nieruchomości i
  • samochodów.

Okres amortyzacji dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%, nie może być krótszy niż liczba lat wynikająca z różnicy 40 lat i liczby lat od dnia oddania budynku do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika. Z tym że okres ten nie może być krótszy niż 10 lat, co oznacza, iż maksymalna stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 10%.

Za samochód ulepszony uważa się, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej. W wymaganym limicie 20% wartości początkowej nie mogą być uwzględniane wydatki na remont lub związane z eksploatacją pojazdu.


Zobacz także:

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31574 )
Array ( [docId] => 31574 )

Array ( [docId] => 31574 )