Częściowe dofinansowanie do wypoczynku pracownika - ewidencja księgowa

Data: 27-11-2012 r.

W sytuacji, gdy wypoczynek dla pracowników został sfinansowany lub dofinansowany ze środków ZFŚS w ramach działalności socjalnej, wydatki poniesione w związku z tym nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podajemy przykład ewidencji księgowej dofinansowania do wypoczynku pracownika.

Przedstawiamy przykład ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń związanych ze zorganizowaniem wypoczynku, w sytuacji gdy koszt uczestnictwa pracownika został częściowo sfinansowany ze środków ZFŚS, a pozostała kwota została sfinansowana przez pracowników:

 • FV - zakup wycieczki dla pracownika:
  Wn Rozliczenie zakupu
  Ma Rozrachunki z dostawcami.
 • Rozliczenie wartości usługi w części obciążającej ZFŚS:
  Wn Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Ma Rozliczenie zakupu.
 • Rozliczenie wartości usługi w części obciążającej pracownika:
  Wn Pozostałe rozrachunki z pracownikami
  Ma Rozliczenie zakupu.
 • WB - zapłata za zakupioną wycieczkę:
  Wn Rozrachunki z dostawcami
  Ma Rachunek bankowy wyodrębnionych środków pieniężnych ZFŚS.
 • Potrącenie kwoty finansowanej przez pracowników z ich wynagrodzenia lub bezpośrednia wpłata do kasy pracodawcy:
  Wn Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń lub Kasa
  Ma Pozostałe rozrachunki z pracownikami.
 • WB - refundacja środków w części opłaconej przez pracownika:
  Wn Rachunek bankowy wyodrębnionych środków pieniężnych ZFŚS
  Ma Rachunek bieżący.

 

Jeżeli wypoczynek dla pracowników został sfinansowany lub dofinansowany ze środków ZFŚS w ramach działalności socjalnej, wydatki poniesione w związku z tym nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Wynika to wprost z art. 23 ust. 1 pkt 42 updof i art. 16 ust. 1 pkt 45 updop. Zgodnie z tymi przepisami nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Podstawa prawna:

 • art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361) - updof,
 • art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) – updop.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31658 )
Array ( [docId] => 31658 )