Ewidencja księgowa leasingu finansowego

Data: 16-11-2012 r.

Załóżmy, że jednostka podpisała umowę leasingu, której przedmiotem jest maszyna wykorzystywana do produkcji. Umowa leasingu (podatkowo i rachunkowo) spełnia warunki uznania jej za leasing finansowy. Prześledźmy, jak prawidłowo ewidencjonować leasing finansowy w księgach rachunkowych.

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu, do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Korzystający zaś zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Ewidencja księgowa leasingu finansowego będzie przebiegała następująco:

 • Faktura za opłatę wstępną (wartość brutto), opłaty podstawowe, opłaty końcowe:
  3 - Rozliczenie zakupu,
  Ma 2 - Rozrachunki z finansującym bieżące.
 • Zaksięgowanie VAT od odpłaty wstępnej, opłat podstawowych, opłat końcowych:
  Wn 2 - Rozrachunki z tytułu VAT,
  Ma 3 - Rozliczenie zakupu.
 • Zaksięgowanie opłaty wstępnej (wartość netto):
  Wn 2 - Rozliczenie opłaty wstępnej,
  Ma 3 - Rozliczenie zakupu oraz zaksięgowanie części opłaty wstępnej przypadającej na dany okres:
  Wn 2 - Rozliczenie opłat leasingowych”,
  Ma 2 - Rozliczenie opłaty wstępnej.
 • Zaksięgowanie opłat podstawowych, opłat końcowych:
  Wn 2 - Rozliczenie opłat leasingowych”,
  Ma 3 - Rozliczenie zakupu.
 • Zarachowanie opłaty wstępnej na poczet spłaty części kapitałowej:
  Wn 2 - Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu,
  Ma 2 - Rozliczenie opłat leasingowych.
 • Zarachowanie spłaty części kapitałowej:
  Wn 2 Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu,
  Ma 2 - Rozliczenie opłat leasingowych.


 

 • Zarachowanie spłaty części odsetkowej:
  Wn 7 - Koszty finansowe,
  Ma 2 - Rozliczenie opłat leasingowych.
 • Zarachowanie opłaty końcowej na poczet spłaty części kapitałowej:
  Wn 2 Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu,
  Ma 2 - Rozliczenie opłat leasingowych.
 • Przyjęcie środka trwałego do używania:
  Wn 0 - Środki trwałe,
  Ma 2 Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu.

Podstawa prawna:

 • art. 7091 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)
 • KSR nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa” (Dz.Urz. MF nr 9, poz. 52).

Autor: Waldemar Gos

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31655 )
Array ( [docId] => 31655 )