Ewidencja księgowa zakupu książki

Data: 02-12-2012 r.

Materiały biurowe ujmowane są w ewidencji księgowej w cenach zakupu. Upewnijmy się, w jaki sposób zaksięgować fakturę (w firmie prowadzącej pełna rachunkowość), na której - oprócz ceny zakupionych książek - widnieje opłata za usługę kurierską? Czy należy te pozycje potraktować odrębnie, czy wszystko ewidencjonować na koncie materiałów biurowych?

Zakup książek traktowany jest, jako zakup i najczęściej od razu wydanie do zużycia materiałów biurowych. Zatem kwestię kosztów usługi dostarczenia tych książek należy rozpatrywać w kontekście zasad ewidencjonowania materiałów. Są tu w świetle ustawy o rachunkowości (uor) możliwe dwa rozwiązania.

Koszty usługi kurierskiej księgujemy łącznie z książkami

Po pierwsze, jeśli materiały ujmowane są w cenach nabycia, czyli cenach zakupu powiększonych o koszty bezpośrednio związane z zakupem, to (zgodnie z art. 28 ust. 11 uor) koszty usługi kurierskiej należy dokonać ewidencji księgowej łącznie z książkami na koncie materiały albo od razu na koncie Zużycie materiałów.

 

Koszty usług kurierskich ewidencjonujemy jako koszty usług obcych

Zgodnie z podejściem drugim (powszechniejszym) materiały biurowe ujmowane są w cenach zakupu (co wynika z art. 34 ust 1 pkt 1 uor), a zatem koszty usługi kurierskiej powinny być ujęte, jako koszty usług obcych w dacie ich poniesienia.

Podstawa prawna:

  • art. 28 ust. 11 i art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31667 )
Array ( [docId] => 31667 )

Array ( [docId] => 31667 )