Kradzież pieniędzy przez pracownika a koszt uzyskania przychodów

Autor: Mikuła Patrycja
Data: 09-10-2012 r.

Czy w sytuacji, w której pracownik dokona kradzieży środków pieniężnych z kasy jednostki zdarzenie to może zostać zakwalifikowane jako koszt podatkowy? Poniżej zaprezentowano warunki jakich należy dopełnić, by skradzione pieniądze uznane zostały za koszt podatkowy.

Konstrukcja kosztów podatkowych oparta jest na swoistej klauzuli generalnej, która stanowi, iż kosztem uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od powiązania poniesionego wydatku z działalnością podatnika. Musi więc istnieć bezpośredni lub chociażby tylko potencjalny związek przyczynowy między wydatkiem a uzyskanym przychodem, bądź też między wydatkiem a istnieniem (zachowaniem) źródła przychodów. Niezbędne jest również właściwe udokumentowanie tego wydatku.

Za koszt uzyskania przychodów może zostać uznana kradzież środków pieniężnych przez pracownika, które nie są spowodowane niestarannym działaniem podatnika w szczególności jako wynik jego niedbalstwa, naruszenia przepisów albo w wyniku braku nadzoru nad pracownikami, w zasadzie powstałe na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych i nie do uniknięcia przez podmiot gospodarczy racjonalnie i staranie prowadzący swoje interesy (jak wskazał WSA w Łodzi wyroku z dnia 5 marca 2009 r., I SA/Łd 147/08).

Kosztem uzyskania przychodu jest wartość udokumentowanych środków pieniężnych, które zostały skradzione, przy dopełnieniu szeregu warunków.

Po pierwsze jednostka powinna zadbać o sporządzenie protokołu uprawdopodobniającego przyczyny powstania straty w środkach pieniężnych. Dokumentami, które mogą przyczynić się do uprawdopodobnienia straty jest przykładowo protokół policyjny czy wyrok sądowy potwierdzający postępowanie wyjaśniające.

Po drugie spółka powinna wykazać, iż należności pieniężne były należycie zabezpieczone przed kradzieżą. Wymagania i zasady ochrony reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.


Zobacz także:

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31642 )
Array ( [docId] => 31642 )