Wpłacone zaliczki ewidencjonujemy na koncie 300 - Rozliczenie zakupu

Data: 03-12-2012 r.

Pośrednie koszty uzyskania przychodów rozpoznawane są w dacie ich poniesienia. Natomiast koszty bezpośrednio związane z osiąganym przychodem rozpoznaje się w momencie osiągnięcia tego przychodu. Jak ma postąpić podatnik, który ma wydatki, które może zaliczyć w koszty, ale faktury końcowe (rozliczające) będą wystawione w roku następnym?

Wszystko zależy od tego, czy otrzymane faktury dokumentują częściowe wykonanie usług czy są to otrzymane faktury zaliczkowe. W pierwszym przypadku można księgować koszty w dacie częściowej faktury zakupu, w drugim dopiero w dacie rozliczenia faktury końcowej. Przy założeniu, że mamy do czynienia z kosztami pośrednio dotyczącymi działalności gospodarcze.

Przedsiębiorcy, prowadzący księgi rachunkowe stosują zasady określone w art. 22 ust. 5-5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b updof). Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 22 ust. 5c updof).

Organy podatkowe twierdzą jednomyślnie, że ujęcie w księgach rachunkowych (zaksięgowanie) kosztu na określony dzień, według zasad rachunkowych, decyduje o dacie i sposobie rozliczenia podatkowych kosztów pośrednich (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 sierpnia 2011 r., nr ITPB3/423-241/11/AW).

Warto też pamiętać, że wpłacone zaliczki nie są kosztem uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym kwoty te stają się dopiero w dacie wykonania usługi lub otrzymania towaru.

Ewidencji księgowej wpłaconych zaliczek dokonujemy na koncie 300 „Rozliczenie zakupu”. Saldo Wn konta na koniec roku powinno zostać wykazane po stronie aktywów obrotowych jako zaliczki wpłacone na poczet przyszłych usług.

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 5-5c, ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Joanna Szyszkowska

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31670 )
Array ( [docId] => 31670 )

Array ( [docId] => 31670 )