Wynagrodzenie za nieświadczenie pracy a koszty

Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Pracodawcy, którzy rozwiązują z pracowniami umowy o pracę niejednokrotnie wypłacają im wynagrodzenia za nieświadczenie przez pewien okres pracy na rzecz konkurencyjnych firm. Powstaje wówczas pytanie czy wydatki na takie wynagrodzenie może stanowić koszt?

Pracownik w okresie, w którym nie świadczy pracy, nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskiwanych przez pracodawcę przychodów. Jednakże wynagrodzenie to jest konsekwencją wcześniejszego zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę i do wypłaty tego wynagrodzenia pracodawca jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za możliwością zaliczenia wypłaconych świadczeń do kosztów jest fakt, iż czasami zwolnienie ze świadczenia pracy usprawiedliwić można troską o dobro firmy, gdy istnieje uzasadniona obawa, że zatrudniony świadcząc pracę w okresie wypowiedzenia przyniósłby więcej szkód niż pożytku.

Ponadto pracownik może być być zwolniony z obowiązku świadczenia pracy aby ochronić cenne, poufne informacje o swojej firmie, dotyczące np. procesu technologicznego czy strategii rozwoju. Ujawnienie tych danych mogłoby, w dobie ostrej konkurencji, doprowadzić do spadku przychodów firmy, a niekiedy do upadłości. Zatem podjęte działania, mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, należy uznać za koszty podatkowe. Tym bardziej że tego rodzaju wydatki nie zostały umieszczone w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Dlatego też należy uznać, iż zwalniając pracownika z obowiązku świadczenia pracy pracodawca dąży do zabezpieczenia i zachowania źródeł przychodów, a w konsekwencji w wypłacone wynagrodzenie może stanowić koszty uzyskania przychodów pracodawcy, gdyż wykazuje ono pośredni związek z przychodami.

 

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w piśmie nr ILPB3/423-337/08-2/MC, z 4 września 2009 r., w którym czytamy:

"(...) W dobie gospodarki rynkowej i wiążącej się z tym konkurencji wydatek poniesiony na ochronę rynku potencjalnych odbiorców produktów należy uznać za racjonalny. Powszechnie wiadomym jest, iż wyeliminowanie bądź ograniczenie skutków konkurencji może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży wyrobów, a zatem i do zwiększenia osiąganych przychodów. Wydatki poniesione przez Spółkę na spłatę zobowiązania wobec Zleceniobiorcy za niepodejmowanie przez niego działalności konkurencyjnej, w ocenie Spółki miały zapobiec temu, aby informacje, które były i są w jego posiadaniu, nie trafiły do konkurencji, ponieważ mogłoby to wpłynąć m.in. na spadek opodatkowanej sprzedaży. Zatem mają one wpływ na wielkość osiąganych obrotów i co za tym idzie przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, zaliczyć je można w całości - uwzględniając również, że wydatki te nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy - do kosztów uzyskania przychodów (...)".


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31629 )
Array ( [docId] => 31629 )