Metoda potwierdzenia salda podczas inwentaryzacji

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 20-11-2012 r.

Metodę inwentaryzacji polegającą na potwierdzeniu sald stosuje się m.in. do powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów. Dzięki tej metodzie można uzyskać informacje o stanie prawnym kontrahentów, a także wykryć nieprawidłowości. Jak prawidłowo sporządzić wzór takiego potwierdzenia?

Dokument „Potwierdzenie salda” powinien zawierać następujące elementy:

  • nazwę i adres firmy, do której kierowane jest potwierdzenie (adresata),
  • dane wystawcy (nadawcy),
  • datę wystawienia,
  • numer faktury (faktur) oraz datę jej wystawienia,
  • kwotę transakcji,
  • dzień, na który należy potwierdzić saldo,
  • pieczęć i podpis wystawcy,
  • miejsce na pieczęć i podpis potwierdzającego saldo,
  • miejsce na ewentualną adnotację o niezgodności salda.

 

Wzór dokumentu "Potwierdzenie salda"

POTWIERDZENIE SALDA

(odcinek „A”)

Szczecin, 1.12.2012 r.

„Mega” spółka z o.o.
Ul. Wronia 11z
71-222 Szczecin
………………………………….
(nazwa i adres wierzyciela)

„Marek” spółka z o.o.
Ul. Bliska 14
78-010 Koszalin
………………………………..
(nazwa i adres dłużnika)

Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), uprzejmie prosimy o potwierdzenie, na odcinku „B”, w ciągu 7 dni, zgodności sald figurujących w naszych księgach rachunkowych na dzień 30 listopada 2012 r.

Nazwa i numer rachunku - konta

Wasze na dobro Nasze

200 - 010 - 123

50.000,00 zł

Saldo wynika z następujących pozycji:

Nr faktury

Data wystawienia

Kwota

Termin płatności

Pozostało do zapłaty

356/2012

25.11.2012 r.

50.000, 00 zł

10.01.2013

50.000, 00 zł

Razem

50.000,00 zł

Główna księgowa
……………………..
mgr Karolina Nowak

POTWIERDZENIE SALDA
(odcinek „B”)

Koszalin, 5.12.2012 r.

„Marek” spółka z o.o.
Ul. Bliska 14
78-010 Koszalin
………………………………..
(nazwa i adres dłużnika)

„Mega” spółka z o.o.
Ul. Wronia 11z
71-222 Szczecin
………………………………….
(nazwa i adres wierzyciela)

Potwierdzamy zgodność niżej wyszczególnionych sald na dzień 30 listopada 2012 r.

Nazwa i numer rachunku - konta

Nasze na dobro Wasze

210 - 050 - 12340

50.000,00 zł

Saldo wynika z następujących pozycji:

Nr faktury

Data wystawienia

Kwota

Termin płatności

Pozostało do zapłaty

356/2012

25.11.2012 r.

50.000, 00 zł

10.01.2013

50.000, 00 zł

Razem

50.000,00 zł

Główny księgowy
……………………..
mgr Jan Kowalski

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 3 pkt 1, art. 28 ust 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: dr hab. Waldemar Gos, prof. w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31707 )
Array ( [docId] => 31707 )