Metoda potwierdzenia salda podczas inwentaryzacji

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 20-11-2012 r.

Metodę inwentaryzacji polegającą na potwierdzeniu sald stosuje się m.in. do powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów. Dzięki tej metodzie można uzyskać informacje o stanie prawnym kontrahentów, a także wykryć nieprawidłowości. Jak prawidłowo sporządzić wzór takiego potwierdzenia?

Dokument „Potwierdzenie salda” powinien zawierać następujące elementy:

  • nazwę i adres firmy, do której kierowane jest potwierdzenie (adresata),
  • dane wystawcy (nadawcy),
  • datę wystawienia,
  • numer faktury (faktur) oraz datę jej wystawienia,
  • kwotę transakcji,
  • dzień, na który należy potwierdzić saldo,
  • pieczęć i podpis wystawcy,
  • miejsce na pieczęć i podpis potwierdzającego saldo,
  • miejsce na ewentualną adnotację o niezgodności salda.

Wzór dokumentu "Potwierdzenie salda"

POTWIERDZENIE SALDA

(odcinek „A”)

Szczecin, 1.12.2012 r.

„Mega” spółka z o.o.
Ul. Wronia 11z
71-222 Szczecin
………………………………….
(nazwa i adres wierzyciela)

„Marek” spółka z o.o.
Ul. Bliska 14
78-010 Koszalin
………………………………..
(nazwa i adres dłużnika)

Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), uprzejmie prosimy o potwierdzenie, na odcinku „B”, w ciągu 7 dni, zgodności sald figurujących w naszych księgach rachunkowych na dzień 30 listopada 2012 r.

Nazwa i numer rachunku - konta

Wasze na dobro Nasze

200 - 010 - 123

50.000,00 zł

Saldo wynika z następujących pozycji:

Nr faktury

Data wystawienia

Kwota

Termin płatności

Pozostało do zapłaty

356/2012

25.11.2012 r.

50.000, 00 zł

10.01.2013

50.000, 00 zł

Razem

50.000,00 zł

Główna księgowa
……………………..
mgr Karolina Nowak

POTWIERDZENIE SALDA
(odcinek „B”)

Koszalin, 5.12.2012 r.

„Marek” spółka z o.o.
Ul. Bliska 14
78-010 Koszalin
………………………………..
(nazwa i adres dłużnika)

„Mega” spółka z o.o.
Ul. Wronia 11z
71-222 Szczecin
………………………………….
(nazwa i adres wierzyciela)

Potwierdzamy zgodność niżej wyszczególnionych sald na dzień 30 listopada 2012 r.

Nazwa i numer rachunku - konta

Nasze na dobro Wasze

210 - 050 - 12340

50.000,00 zł

Saldo wynika z następujących pozycji:

Nr faktury

Data wystawienia

Kwota

Termin płatności

Pozostało do zapłaty

356/2012

25.11.2012 r.

50.000, 00 zł

10.01.2013

50.000, 00 zł

Razem

50.000,00 zł

Główny księgowy
……………………..
mgr Jan Kowalski

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 3 pkt 1, art. 28 ust 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: dr hab. Waldemar Gos, prof. w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Otwarcie ksiąg rachunkowych

pobierz

Dofinasowanie przyjazdu do pracy

pobierz

Klasyfikacja budżetowa

pobierz

Koszty podróży służbowej na przełomie roku

pobierz

Polecamy

1495