Wypłata dywidendy możliwa także w formie rzeczowej

Kategoria: KSR
Data: 08-07-2013 r.

Wypłata dywidendy w formie rzeczowej powinna być dla spółki wypłacającej traktowana tak samo jak wypłata dywidendy w formie pieniężnej, czyli powinna być neutralna podatkowo. Aby powstał przychód podatkowy, podatnik (tu spółka wypłacająca dywidendę) musi uzyskać realne przysporzenie majątkowe.

W świetle kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku, który wynika ze sprawozdania finansowego i jest przeznaczony do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Prawo do udziału w zyskach, zwane prawem do dywidendy, jest jedną z najważniejszych form realizacji praw udziałowców tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Przedmiotem dywidendy mogą być aktywa inne niż środki pieniężne. W praktyce zdarzają się zatem sytuacje, w których udziałowcy otrzymują jako dywidendę np. grunty, nieruchomości lub środki transportu. Podjęcie decyzji w zakresie wypłaty dywidendy niepieniężnej może być podyktowane różnymi względami, np. brakiem gotówki na wypłatę dywidendy, także pochodzącej z zewnętrznych źródeł finansowania (pożyczki, kredytu itp.). O formie przekazanej dywidendy decyduje oczywiście uchwała wspólników.

Przepisy prawa bilansowego nie wskazują sposobu ujęcia w księgach rachunkowych wypłaty dywidendy w formie rzeczowej. Jednak ma podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR), w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku mogą stosować międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR). Niestety - ani UoR, ani MSR/MSSF nie zawierają jednak wytycznych odnośnie do wypłaty dywidendy udziałowcom w postaci rzeczowej, dlatego też Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej zdecydował się na wydanie interpretacji KIMSF 17, zatytułowanej „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom”, w której uregulowane zostały zasady ujęcia księgowego tego rodzaju zdarzeń gospodarczych.


Tagi: dywidenda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31738 )
Array ( [docId] => 31738 )