KIMSF 17: księgowanie wypłaty dywidendy w formie rzeczowej

Data: 16-05-2013 r.

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Prawo do udziału w zyskach, zwane prawem do wypłaty dywidendy, jest jedną z najważniejszych form realizacji praw udziałowców tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przepisy prawa bilansowego nie wskazują sposobu ujęcia w księgach rachunkowych wypłaty dywidendy w formie rzeczowej. Jednak ma podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku mogą stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).

Niestety - ani UoR, ani MSR/MSSF nie zawierają jednak wytycznych odnośnie wypłaty dywidendy udziałowcom w postaci rzeczowej, dlatego też Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej zdecydował się na wydanie interpretacji KIMSF 17, zatytułowanej „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom”, w której uregulowane zostały zasady ujęcia księgowego tego rodzaju zdarzeń gospodarczych.

Zakres KIMSF 17 jest wąski i starannie określony:
  • Transakcje z właścicielami zdefiniowano jako należące do dwóch szerokich kategorii: transakcji wymiany oraz jednokierunkowych/niewzajemnych transferów. Tę ostatnią kategorię określa się powszechnie jako dopłaty i wypłaty. Transakcje wymiany pomiędzy jednostką a jej właścicielami nie wchodzą w zakres interpretacji. Zakres KIMSF 17 ogranicza się zatem do tych rodzajów wypłat.
  • Interpretacja KIMSF 17 jest ograniczona do wypłat, w przypadku których wszyscy właściciele są traktowani równo. Jest tak, ponieważ zdaniem KIMSF wypłaty, w ramach których nie wszyscy właściciele tej samej klasy instrumentów kapitałowych są traktowani równo, wskazują na to, że niektórzy właściciele otrzymujący wypłatę w istocie zrzekają się czegoś na rzecz jednostki i/albo pozostałych właścicieli. Oznacza to, że takie wypłaty stanowią w istocie transakcje wymiany.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31687 )
Array ( [docId] => 31687 )

Array ( [docId] => 31687 )