Jak zgodnie z MSR ustalić wartość produkcji w toku

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 17-12-2012 r.

Prawidłowa wycena zapasów na dzień bilansowy to zagadnienie, które może sprawić sporo kłopotów. Najważniejsze w tym zakresie jest poprawne ustalenie wartości produkcji w toku oraz właściwe zaklasyfikowanie kosztów, które są na tę produkcję odnoszone, a więc stanowią wartość produkcji w toku. Co mówi na ten temat ustawa o rachunkowości, a co MSR?

Produkty w toku produkcji mogą być wyceniane w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich bądź mogą nie być wyceniane w ogóle, jeśli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki stosującej takie uproszczenie. Ustawa o rachunkowości wskazuje również na jeszcze jeden wymóg: jednostki mogą stosować uproszczony sposób wyceny, o ile proces produkcyjny nie trwa dłużej niż 3 miesiące (z wyłączeniem produkcji rolnej).

Analogiczne wytyczne w zakresie wyceny zapasów zostały zawarte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 2 „Zapasy”. Koszt wytworzenia zapasów wg MSR obejmuje wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu.

Jak ustalać wartość produkcji w toku

Typowa kalkulacja produkcji w toku według kosztów jej wytworzenia, przy zastosowaniu ewidencji na kontach zespołu „5”, przebiega następująco:

  1. najpierw na podstawie inwentaryzacji, tj. weryfikacji produktów w toku oraz stopnia zaawansowania ich wytworzenia, a także danych na temat zużycia do ich produkcji, ustala się koszty bezpośrednie,
  2. następnie na tej podzastawie dolicza się koszty wydziałowe. W ten sposób dokonywana jest kalkulacja kosztu wytworzenia produkcji w toku.

Autor: Emilia Kajda, starszy konsultant, ECA Auxilium

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31748 )
Array ( [docId] => 31748 )