Znowelizowany MSR 1 już obowiązuje

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 28-12-2012 r.

Rozszerzony zakres prezentacji innych składników całkowitych dochodów – takie zmiany wprowadza znowelizowany MSR 1 Prezentacja innych składników całkowitego dochodu. Czym się różni znowelizowany standard od poprzedniej wersji?

Zmiana w MSR 1 wprowadza konieczność podziału składników zaliczonych do innych całkowitych dochodów na dwie podgrupy:

 • składniki, które w przyszłości (kolejnych okresach) mogą podlegać przeniesieniu do rachunku zysków i strat,
 • składniki, które w przyszłości (kolejnych okresach) nie są przenoszone do rachunku zysków i strat.

Efekt podatkowy związany z poszczególnymi innymi składnikami całkowitego dochodu także podlega rozgrupowaniu. Jednostka nadal może prezentować poszczególne składniki w kwocie netto lub brutto z ujawnieniem powiązanego efektu podatkowego.

Według wcześniejszych regulacji składniki niepodlegające przeniesieniu do rachunku zysków i strat obejmowały:

 • skutki wyceny do wartości godziwej środków trwałych i wartości niematerialnych - jeżeli jednostka wykorzystuje model przeszacowania,
 • zyski i straty aktuarialne dotyczące planów określonych świadczeń.

Obecna wersja standardu nie wymaga odrębnej prezentacji elementów ujętych w innych całkowitych dochodach na trwale w nim ujętych, jak np. skutki przeszacowania wynikające z MSR 16, zyski uzyskane na sprzedaży udziałów własnych itd. oraz skutkujące przyszłym ujęciem w wyniku, jak na przykład wycena instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do sprzedaży.

Zmiany mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 lipca 2012 r. lub później.

Podstawa prawna:

 • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych

Autor: Marcin Krupa
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31755 )
Array ( [docId] => 31755 )

Array ( [docId] => 31755 )