KIMSF 4 podpowiada, czy umowa zawiera elementy leasingu

Data: 16-05-2013 r.

Kwestię umów zawierających leasing lub jego elementy szczegółowo rozstrzyga interpretacja KIMSF 4, która zawiera wytyczne pomocne przy ustaleniu, czy dana umowa zawiera leasing bądź jego elementy, a także wytyczne, kiedy należy dokonać takiej oceny oraz porusza problematykę oddzielenia płatności z tytułu leasingu w takiej umowie od płatności z tytułu innych elementów.

KIMSF 4 nie dotyczy umów zawierających leasing, który jest wyłączony z zakresu MSR 17 oraz umów na usługi koncesjonowane, objęte zakresem KIMSF 12.

KIMSF 4 weszła w życie 1 stycznia 2006 r. i obowiązywała po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych za 2006 r. Dopuszczalne jest również stosowanie KIMSF 4 za lata wcześniejsze retrospektywnie i w pełni lub wyłącznie do umów obowiązujących na początek najwcześniejszego okresu, dla którego sporządza się informacje porównawcze na podstawie faktów i okoliczności istniejących na początek tego okresu.

Do przykładowych umów, zawierających elementy leasingu, można zaliczyć:
  • umowy dotyczące zlecenia zadań do realizacji poza jednostką,
  • umowy zawierane w branży telekomunikacyjnej, przekazujące prawo do korzystania z przepustowości sieci,
  • umowy typu take-or-pay oraz im podobne, w których nabywcy dokonują ustalonych płatności niezależnie od tego, czy odbierają dostawę produktów czy usług, czy też nie,
  • inne umowy outsourcingowe, umowy kupna-sprzedaży, umowy franszyzowe czy też umowy detaliczne, które wymagają korzystania z określonych aktywów w celu wyświadczenia danego rodzaju usług lub dostarczenia produktów.

Kiedy umowa zawiera leasing lub jego elementy

W celu dokonania właściwej oceny, czy dana umowa zawiera leasing lub jego elementy, powinieneś na podstawie istoty umowy ocenić następujące aspekty:

  • czy fakt wywiązywania się i realizacji umowy jest związany z korzystaniem z określonego składnika aktywów lub aktywów,
  • czy umowa przekazuje nabywcy prawo do użytkowania określonego składnika aktywów.


Tagi: leasing, KIMSF

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31807 )
Array ( [docId] => 31807 )

Array ( [docId] => 31807 )