Jak przejść z KPiR na księgę rachunkową

Data: 28-12-2012 r.

Koniec roku to odpowiedni moment, aby zastanowić się, czy w jednostce nie powstał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sprawdźmy, jakich czynności należy dokonać w związku z przejściem na prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jak zorganizować rachunkowość jednostki?

Przedsiębiorcy dobrowolnie lub obligatoryjnie rozpoczynający prowadzenie ksiąg rachunkowych muszą przeprowadzić wiele czynności, umożliwiających prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Przypomnijmy, że limit przychodów, osiągnięcie którego spowoduje powstanie obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2013 r., wynosi 4.936.560 zł. Z tym limitem należy porównać przychody osiągnięte za cały 2012 r.

Trzeba zorganizować rachunkowości jednostki

Przechodząc na księgi rachunkowe trzeba określić, gdzie będą prowadzone księgi rachunkowe. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych może być siedziba jednostki lub też inne miejsce, poza jednostką, u podmiotu uprawnionego (w kraju lub poza nim na terenie Wspólnoty Europejskiej), prowadzącego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, któremu powierzono obowiązki w zakresie rachunkowości.

Zamykamy KPiR oraz sporządzamy wykaz aktywów i pasywów

Podatnicy zobowiązani są do zamknięcia księgi podatkowej, sporządzenia i dokonania wyceny spisu z natury oraz ustalenia dochodu do opodatkowania. Musi być to dokonane na dzień 31 grudnia. Powinno się również ustalić pasywa, a co za tym idzie, konieczna jest pełna inwentaryzacja.

Ustalamy kapitał podstawowy

Różnica między wartością wszystkich aktywów a ustaloną wartością zobowiązań wykazywana jest w kapitałach jednostki. W przypadku jednostki, której właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność, nadwyżkę aktywów nad pasywami wykazuje się w całości jako kapitał właściciela, gdyż wielkość tego kapitału nie podlega żadnym uregulowaniom i może ulegać zmianom.

Pierwsze zapisy w księgach rachunkowych

Księgi rachunkowe należy otworzyć do 15. dnia nowego roku obrotowego zgodnie z art. 12 ust. 4 uor.

Składamy w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 lub NIP-2.

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361),
  • art. 3 ust 6, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 5, art. 11a, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 28 ust. 4a i art. 34 ust. 1, art. 34 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Katarzyna Trzpioła
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31804 )
Array ( [docId] => 31804 )