Koszt a strata nadzwyczajna

Autor: Szulik Katarzyna
Data: 30-10-2012 r.

Zręczny przedsiębiorca powinien nie tylko sprawnie prowadzić przedsiębiorstwo i aktywnie podejmować różne wyzwania, ale też umiejętnie poruszać się w gąszczu terminów gospodarczych. Zdarza się, że pobieżna orientacja w temacie nie wystarcza. Warto przykładowo wiedzieć o zasadniczej różnicy pomiędzy kosztem i stratą nadzwyczajną.

Koszt

Koszt należy każdorazowo rozumieć jak wydatek. Jest to czynność, którą popełnia się w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. Przedsiębiorstwo wytwarza konkretną ilość produkcji przy użyciu nakładów kapitału, pracy oraz materiałów. Nakłady te nabywa na rynku czynników. Zatem przedsiębiorstwa nastawione na zysk bardzo uważnie będą obserwować pochłaniane koszty. Zależy im bowiem na rentowności firmy.

Koszt całkowity będziemy rozumieć poprzez taki, który konieczny jest do poniesienia nawet w wypadku, gdy przedsiębiorstwo nie produkuje oraz kiedy notowane są zmiany w produkcji. Za przykłady mogą tutaj posłużyć takie czynności, jak płatności odsetek od długów, czynsz za pomieszczenia fabryczne i biurowe czy choćby płatności za wyposażenie.

Strata nadzwyczajna

Strata nadzwyczajna to określenie dla skutków o charakterze finansowym, które powstały w wyniku nieprzewidywalnych lub trudnych do przewidzenia zdarzeń gospodarczych bądź niegospodarczych.

Do przykładów takich okoliczności można zaliczyć chociażby różnego rodzaju kataklizmy, nieurodzaj, kryzys finansowy czy kradzież w przedsiębiorstwie. Stratę nadzwyczajną definiuje ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., w artykule 3.

Aby dany skutek można było zaliczyć do strat nadzwyczajnych muszą zostać spełnione następujące warunki. Musi być to zdarzenie trudne do przewidzenia, mające miejsce poza działalnością operacyjną jednostki gospodarczej i nie odnoszące się do ogólnego ryzyka prowadzenia przez przedsiębiorstwo jego działalności.

Katarzyna Szulik


Zobacz także:

Szulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31790 )
Array ( [docId] => 31790 )

Array ( [docId] => 31790 )